Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Hellenic Train: Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση επιβατών μεταξύ Διακοπτού –Καλάβρυτα.


Κατολίσθηση στη διαδρομή Διακοπτό - Καλάβρυτα, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης. Αντικατάσταση δρομολογίων 1336 και 1337 με λεωφορεία, αναφέρει η Hellenic Train

Συζήτηση

Κατολίσθηση στη διαδρομή Διακοπτό - Καλάβρυτα, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης. Αντικατάσταση δρομολογίων 1336 & 1337 με λεωφορεία.