Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Παίρνουν μπροστά τα έξυπνα έργα υποδομών του Ταμείου Ανάκαμψης- Ο Μετασχηματισμός ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ


Έξυπνες γέφυρες, ηλεκτρονικά διόδια, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Υποδομών και Μεταφορών είναι μερικά από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που βάζει μπροστά το Υπουργείο.

της Ελένης Μπότα

Μέσα στο 2023 αναμένεται να ξεκινήσει το έργο Έξυπνες Γέφυρες, προϋπολογισμού 80,68 εκατ. ευρώ. Στόχος του έργου είναι η παροχή έξυπνων υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης γεφυρών σε διάφορες περιοχές της χώρας μέσω της βελτίωσης του επιπέδου ασφαλείας των γεφυρών και της πρόληψης ατυχημάτων που οφείλονται είτε στη διέλευση βαρέων οχημάτων είτε σε κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα το έργο αφορά στην "έξυπνη” παροχή υπηρεσιών συντήρησης των γεφυρών στην Ελλάδα. Το έργο απαιτεί την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων / οπτικών ινών μέτρησης φορτίου που θα καταγράφουν τη μετατόπιση των γεφυρών σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους.

Αυτές οι πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω ειδικών αλγορίθμων που θα υπολογίζουν την αντοχή των γεφυρών. Το έργο θα συνοδεύεται από σχετικές μελέτες από εξειδικευμένους μηχανικούς που θα τεκμηριώνουν και θα παρακολουθούν επιστημονικά τα αποτελέσματα. Το έργο θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει επίσης δρομολογήσει επιπλέον δράσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στο οδικό όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Το έργο μεταρρύθμισης αφορά στην εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, στη διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων και περιουσιακών στοιχείων και στην παροχή ακριβούς πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο για τα στάδια όλων των εκτελούμενων έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επίσης ο Μετασχηματισμός Σιδηροδρομικών Οργανισμών ΟΣΕ Α.Ε. – ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ. Το έργο μεταρρύθμισης αφορά στον μετασχηματισμό των Σιδηροδρομικών Οργανισμών ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των χρηστών. και επίσης το έργο της Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, προϋπολογισμού 675 εκ. ευρώ.


Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε περισσότερα από 7000 σημεία που εκτείνονται σε 2.500 χιλιόμετρα στο οδικό δίκτυο ολόκληρης της χώρας.

Τέλος το Υπουργείο δρομολογεί το έργο των ηλεκτρονικών διοδίων, προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ. Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη χρέωση διοδίων και οι χρήστες θα χρεώνονται ανάλογα με την απόσταση που διανύουν.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στο τέλος του 2025, όπου πλέον η διελεύσεις στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους θα υπολογίζονται με βάση την πραγματική απόσταση που έχει διανύσει το όχημα, κάνοντας τις χρεώσεις αναλογικές.

Τα οφέλη του νέου συστήματος διοδίων - αν μάλιστα ληφθεί υπόψη το ίδιο σύστημα που εφαρμόζει από 1η Ιανουαρίου 2021 η Ολυμπία Οδός - θα εξασφαλίζει έως και 76% χαμηλότερη χρέωση στους χρήστες, ενώ θα εξασφαλίζει "ελεύθερη ροή" (free flow) στον αυτοκινητόδρομο, δηλαδή ταξίδι χωρίς καθυστερήσεις, όπου το όχημα δεν απαιτείται να σταματήσει για τη συναλλαγή διοδίων.

Το σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων που εφαρμόζεται στον οδικό άξονα Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - στηρίζεται στη λογική της χρεω-πίστωσης: Το όχημα εξοπλισμένο με πομποδέκτη διέρχεται από ηλεκτρονική λωρίδα ενός μετωπικού σταθμού και πληρώνει το αντίτιμο της ζώνης χρέωσης.

Στην περίπτωση που βγει από τον αυτοκινητόδρομο πριν από το τέλος της συγκεκριμένης ζώνης, πιστώνεται αυτόματα στον πομποδέκτη του το ποσό που αντιστοιχεί στην απόσταση που δεν διένυσε.

capital.gr
sidirodromikanea.blogspot.com