Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

Σύνταξη με πλασματικά έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Τι μπορείτε να εξαγοράσετε, πόσο κοστίζουν, πότε και ποιους συμφέρουν [πίνακες]


Σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα μπορούν να κλειδώνουν οι ασφαλισμένοι συμπληρώνοντας τα χρόνια που λείπουν με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών.

Κώστας Κατίκος

Οι εξαγορές πλασματικού χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πλήρη αλλά και για μειωμένη σύνταξη, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους να αποχωρήσουν με μικρότερο όριο ηλικίας από τα 62 ή τα 67 έτη.

Οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να αναγνωρίσουν ως και 7 πλασματικά έτη (από στρατιωτική θητεία, σπουδές, τέκνα, κενά ασφάλισης, ακόμη και από χρόνο έκτισης ποινής φυλάκισης), ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν ως και 12 έτη ως εξής: 7 έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία, προϋπηρεσία ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών λόγω ανατροφής τέκνου και επιπλέον ως 5 έτη ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων (1 έτος με ένα παιδί, 3 έτη με δύο παιδιά και 5 έτη από τρίτο και μετά).

Προσοχή: Οι ασφαλισμένοι που απέχουν ως 5 έτη από τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη και έχουν αποφασίσει ότι θα συμπληρώσουν τα συντάξιμα έτη με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου καλό είναι να κάνουν τις αιτήσεις τους εντός του 2022, καθώς έτσι κλειδώνουν τα πλασματικά που ισχύουν σήμερα και δεν κινδυνεύουν από αλλαγές ή και από πιθανό περιορισμό τους από το 2023 και μετά.

Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται διπλά, δηλαδή και για να συμπληρωθεί ο συνολικός χρόνος για συνταξιοδότηση αλλά και για προσαύξηση της σύνταξης, ενώ οι δωρεάν πλασματικοί χρόνοι (π.χ. διάστημα κύησης-λοχείας για μητέρες, ανεργίας, ή ασθένειας με επιδότηση) χρησιμοποιούνται μόνον για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για προσαύξηση σύνταξης.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελιώνουν δικαίωμα ως το 2010 επιτρέπεται να αναγνωρίσουν τόσα πλασματικά έτη όσα τους λείπουν για να συμπληρώσουν την 25ετία. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 2011 και μετά αναγνωρίζονται πλασματικά έτη και πέραν της 25ετίας.

Προσοχή: Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπέβαλαν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ως το 2020 θα έχουν απώλειες στο ποσό της σύνταξης, διότι οι εξαγορές υπολογίζονται με εισφορές κάτω του 20%.

Η μικρότερη εισφορά για τις αναγνωρίσεις κατεβάζει και τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών και εν τέλει προκαλεί απώλειες στη σύνταξη.

Για παράδειγμα:

*Το κόστος εξαγορά πλασματικού χρόνου με αίτηση ως 2016 υπολογίζεται με εισφορά 6,67% του μισθού. Με μισθό 1.500 ευρώ, η εξαγορά στοιχίζει 100 ευρώ το μήνα. Ως συντάξιμες αποδοχές για τα πλασματικά έτη που εξαγοράζονται όμως δεν θα ληφθούν υπόψη τα 1.500 ευρώ, αλλά ο μισθός των 500 ευρώ, γιατί σε αυτόν το μισθό αναλογεί η εξαγορά συντάξιμου πλασματικού χρόνου ασφάλισης με εισφορά κλάδου σύνταξης 20% (100/0,20=500).

*Αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου το 2017: Κόστος εξαγοράς με εισφορά ίση με το 10% του μισθού. Με μισθό 1.500 ευρώ, η αγορά στοιχίζει 150 ευρώ το μήνα, αλλά λόγω της χαμηλής εισφοράς ο μέσος όρος του συντάξιμου μισθού θα πέσει κάτω από τα 1.500 ευρώ.

Από τις φθηνές εξαγορές προκύπτουν και μειώσεις στις συντάξεις, όπως φαίνεται στα επόμενα παραδείγματα:

1 Υπάλληλος που βγαίνει στη σύνταξη με 35ετία, χωρίς πλασματικά έτη και μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.600 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 981 ευρώ. Αν έχει αναγνωρίσει 3 πλασματικά έτη (32 πραγματικά + 3 πλασματικά=35) με 6,67% του μισθού θα έχει μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών λόγω φθηνών πλασματικών ετών 1.490 ευρώ και η σύνταξη θα βγει στα 930 ευρώ, δηλαδή θα πάρει 51 ευρώ λιγότερα.

2 Υπάλληλος που βγαίνει στη σύνταξη με 40ετία, χωρίς πλασματικά έτη και μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.900 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.334 ευρώ. Με 4 πλασματικά έτη (36 πραγματικά + 4 πλασματικά=40) και με εισφορά 6,67% του μισθού θα ρίξει τον μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών στα 1.689 ευρώ και η σύνταξη θα βγει στα 1.229 ευρώ, δηλαδή θα πάρει 105 ευρώ λιγότερα στη σύνταξη, επειδή τα 4 από τα 40 έτη έχουν εισφορά μικρότερη από 20%.
Σύνταξη στα 60 αντί 67 με πλασματικά έτη από το Δημόσιο

Η εξαγορά πλασματικών στο Δημόσιο αξιοποιείται για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων με διατάξεις ανήλικων τέκνων, με διατάξεις 25ετίας, 35ετίας, 36ετίας, 37ετίας και 40ετίας.

Η έξοδος μπορεί να έρθει ως και 7 χρόνια νωρίτερα από το όριο ηλικίας που θα συνταξιοδιοτούνταν οι υπάλληλοι αν δεν αξιοποιούσαν πλασματικούς χρόνους.

Για παράδειγμα:

*Υπάλληλος που κλείνει τα 61 το 2022 και έχει προσληφθεί μετά το 1983, αλλά δεν συμπληρώνει 25ετία το 2011, θα βγει στα 67. Μπορεί να αναγνωρίσει όσα έτη του λείπουν για την 25ετία το 2011, οπότε θα έχει συμπληρώσει συνολικά 36 έτη ως το 2021 και θα βγει στα 61,6. Επειδή όμως η θεμελίωση του 2011 του επιτρέπει να υπερβεί την 25ετία με αναγνωρίσεις, μπορεί να πάρει επιπλέον πλασματικά έτη για να έχει τα 36 έτη το 2019 και να βγει με το όριο ηλικίας των 60 ετών και 6 μήνες, δηλαδή βγαίνει άμεσα.
* Υπάλληλος που κλείνει τα 59 το 2022 και είχε 25ετία το 2011, αλλά δεν συμπληρώνει τα 36 έτη, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο για να έχει τα 36 έτη το 2021 και να συνταξιοδοτηθεί στα 61,6, αντί 67 που θα έβγαινε αν δεν αναγνώριζε πλασματικά έτη.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο και πόσα πλασματικά αναγνωρίζει η κάθε κατηγορία

1.Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983
Σύνταξη με 35 έτη (τα 25 ως το 2010)Απαιτούμενη ηλικία με την 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
με 35ετία το 20175859,6
με 35ετία το 20185860
με 35ετία το 20195860,6
με 35ετία το 20205861
με 35ετία το 20215861,6
με 35ετία το 20225862 και 40 έτη

2.Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982)

Σύνταξη με 37 έτη

(τα 25 ως το 2010)

Απαιτούμενη ηλικία με την 37ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 20175557,8
 37 έτη το 20185558,6
37 έτη το 20195559,5
37 έτη το 20205560,3
37 έτη το 20215561,2
37 έτη το 20225562 και 40 έτη

3.Πρόσληψη από 1ης1/1983 ως 31/12/1992 (με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011)

Σύνταξη με 36 έτη

 

Απαιτούμενη ηλικία με την 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
με 36 έτη το 20175859,6
με 36 έτη το 20185860
με 36 έτη το 20195860,6
με 36 έτη το 20205861
με 36 έτη το 20215861,6
με 36 έτη το 20225862 και 40 έτη

4.Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012

Σύνταξη με 37 έτηΑπαιτούμενη ηλικία με την 37ετία

 

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
με 37 έτη το 20175960,2
με 37 έτη το 20185960,6
με 37 έτη το 20195960,11
με 37 έτη το 20205961.3
με 37 έτη το 20215961,8
με 37 έτη το 20225962 και 40 έτη

5.Σύνταξη γονέων με 25ετια το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201656,9
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
το 202267

6.Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201658
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
το 202267


1.Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

2.Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας.

3.Αναγνωρίζονται 4 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

4.Αναγνωρίζονται 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

5.Αναγνωρίζονται 4 έτη και επιπλέον χρόνος τέκνων.

6.Αναγνωρίζονται 5 έτη και επιπλέον χρόνος τέκνων.

eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com