Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Η ΕΕ εγκρίνει νέο ιταλικό πρόγραμμα για την υποστήριξη σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που έχουν πληγεί από τον COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο ιταλικό σχέδιο ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του τομέα των σιδηροδρομικών και επιβατικών μεταφορών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η είδηση ​​ανακοινώθηκε μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή της ΕΕ την περασμένη Παρασκευή, το οποίο αποκάλυψε επίσης ότι το πρόγραμμα ακολουθεί ένα άλλο μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των τελών πρόσβασης στην υποδομή, που εγκρίθηκε στις 24 Μαρτίου 2021, αναφέρει το SchengenVisaInfo.com .

Το μέτρο θα επιτρέψει στην Ιταλία να απαλλάξει τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές και εμπορικές επιβατικές εταιρείες από μέρος των δαπανών που σχετίζονται με τα τέλη πρόσβασης τροχιάς (δηλαδή, τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν οι σιδηροδρομικές εταιρείες για τη χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου) κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2022», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ, σκοπός αυτού του μέτρου είναι να στηρίξει τους σιδηροδρομικούς φορείς διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους καθώς και μετατοπίζοντας την κυκλοφορία από οδικό σε σιδηρόδρομο στα επίπεδα που είχαν επιτευχθεί πριν από την πανδημία του κορωνοϊού.

«Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως το άρθρο 93 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του 2008 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1429.» διευκρινίζει η δήλωση.

Όπως εξηγεί η Επιτροπή, εκτός από την υποστήριξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον μορφής κινητικότητας, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, το μέτρο είναι αναλογικό και ουσιαστικό για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, πράγμα που σημαίνει τη διευκόλυνση της διέλευσης από οδικό σε σιδηρόδρομο χωρίς να οδηγεί σε περιττές στρεβλώσεις του ανταγωνισμός.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση του κόστους εργασίας που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες εργοδότες στους τομείς του τουρισμού και των σπα, αλλά και στην ενθάρρυνση και διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης.

Επιπλέον, το καθεστώς θα αποκλείει όλους τους νέους εργαζόμενους που απασχολούνται προσωρινά ή εποχικά για τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης της βοήθειας έως και έξι μήνες.

schengenvisainfo.com
sidirodromikanea.blogspot.com