Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Η Φινλανδία ανέστειλε τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές με τη Ρωσία


Η VR Transpoint, ο κλάδος logistics του VR Group, ανέστειλε τη σιδηροδρομική εμπορευματική κυκλοφορία από και προς τη Ρωσία την Κυριακή 27 Μαρτίου. Ο Όμιλος VR ​​είναι η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Φινλανδίας. Η διακοπή ισχύει από το μεσημέρι της Κυριακής και είναι αποτέλεσμα των κυρώσεων στη Ρωσία.


Νίκος Παπατόλιος


Η φινλανδική εταιρεία είχε μια αποκλειστική θυγατρική, τη Finnlog, για τη μεταφορά δασικών προϊόντων από και προς τη Ρωσία. Επιπλέον, είχε ιδρύσει δύο κοινοπραξίες, την ContainerTrans Scandinavia (CTS) με την TransContainer και την Freight One Scandinavia (FOS) με τον OAO «PGK» για την κυκλοφορία μεταξύ Φινλανδίας, Ασίας και χωρών της ΚΑΚ. Αυτές οι διεθνείς υπηρεσίες χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τη ρωσική διαδρομή. Ως αποτέλεσμα, η διακοπή της κυκλοφορίας από και προς τη Ρωσία θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τον όγκο της εταιρείας.

Υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις κυρώσεις

Μετά την ανακοίνωση των πρώτων κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία, η VR Transpoint συνέχισε τις δραστηριότητές της στη χώρα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον, ειδικά μετά τη συμπερίληψη των Ρωσικών Σιδηροδρόμων στους καταλόγους κυρώσεων, ανέφερε η εταιρεία.

«Η συνέχιση της εμπορευματικής κίνησης μεταξύ Ρωσίας και Φινλανδίας δεν είναι πλέον δυνατή λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στους Ρωσικούς Σιδηροδρόμους (RZD). Ο Όμιλος VR ​​είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις δυτικές χώρες» , εξήγησε ο Martti Koskinen, ανώτερος αντιπρόεδρος της VR Transpoint.

« Οι πιο πρόσφατες κυρώσεις επιβλήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 24 Μαρτίου. Αυτές οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και υποχρέωση αποχής από οποιαδήποτε συναλλαγή με τους Ρωσικούς Σιδηροδρόμους. Αυτές οι κυρώσεις οδηγούν σε μια κατάσταση όπου η VR Transpoint δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τις μεταφορές με τη Ρωσία» , κατέληξε ο Koskinen.

railfreight.com

sidirodromikanea.blogspot.com