Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Σήμερα η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.


Σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. ). Στα πλαίσια ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι:

1ον- Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 14Α/10.01.2022, 14Β/17.01.202 & 14Γ/03.03.2022 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής αξιολόγησης, η οικονομική προσφορά, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την επιλογή του προσωρινού μειοδότη, και η κατακύρωση της προμήθειας των «Σκύρων Γραμμής», του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139828) με αριθμό διακήρυξης 20013/14.10.2021.

2ον- Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 08Α2/14.03.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) του αποτελέσματος αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 91470) με αριθμό διακήρυξης 20001/24.09.2020 που αφορά το έργο «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό».

3ον- Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΛΑΤΕΩΣ (Π-Π) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 307+100 & ΑΠΟ 310+000 ΕΩΣ 311+500 (ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ & ΛΑΡΙΣΑΣ)» (Α.Δ.2183)

Και 4ον- Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.           

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

                                                              

            ΚΛΕΝΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ