Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

4 Δεκεμβρίου 1918: Άρχεται η κυκλοφορία της αυθημερόν σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας Αθηνών – Καλαμών


ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Μαΐου 1918
Το ζήτημα της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας ημών των Μεσσηνίων μετά των Αθηνών, είναι ζήτημα το οποίον συνδέεται με την τοιαύτην απαραίτητον κρατικήν ενέργειαν ώστε η λύσις αυτού να μην εξαρτάται από το ατομικόν συμφέρον αλλά από το γενικώτερον τοιούτον, και επομένως παν παράπονον ημών δι’ έλλειψιν μονομερούς συγκοινωνίας σιδηροδρομικής μετά των Αθηνών αποβαίνει μάταιον, εφόσον, ως προείπομεν, προσκρούει είτε εις άλλην κρατικήν ανάγκην ή και εις την έλλειψιν ακόμη επαρκούς καυσίμου ύλης.

Για να διαβάσετε όλο το ιστορικό πατήστε τον σύνδεσμοsidirodromikanea.blogspot.com