Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

«Επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου (Καλαμάτα- Τρίπολη-Άργος-Ναύπλιο-Κόρινθος)».

Σχετικά με την προοπτική επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου (Καλαμάτα- Τρίπολη-Άργος-Ναύπλιο-Κόρινθος ) κατέθεσε ερώτηση στη βουλή ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης»  Κυριακος Βελόπουλος.

Στην ερώτηση του ο βουλευτής με θεμα «Επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου (Καλαμάτα- Τρίπολη-Άργος-Ναύπλιο-Κόρινθος)» αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Καλαμάτας, ο Δήμος Καλαμάτας, στον κύριο άξονα προτεραιοτήτων του, συμπεριλαμβάνει επιδιώξεις που αφορούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή του, μεταξύ των άλλων και δια της επαναλειτουργίας του τμήματος του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής. Κατ΄ επέκταση, προτίθεται να στηρίξει την πλήρη επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου από την Καλαμάτα έως την Κόρινθο δια μέσω του άξονα Τρίπολης – Άργους - Ναυπλίου. Κατά την Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας, η αδρανοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πελοπόννησο προκάλεσε οικονομικές, κοινωνικές αλλά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η απουσία δρομολογίων μείωσε την δυνατότητα μετακίνησης των πολιτών με ένα οικονομικό μέσο, όπως το τρένο και ταυτόχρονα, αύξησε την χρήση του Ι.Χ., ενώ η μεταφορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών με τον σιδηρόδρομο απουσιάζει παντελώς, ως επιλογή για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα, το μεταφορικό κόστος να είναι μεγαλύτερο και το περιβάλλον να επιβαρύνεται από εκπεμπόμενους ρύπους, που οφείλονται στις άσκοπες μετακινήσεις φορτηγών για πολλά χιλιόμετρα μέσα στο οδικό δίκτυο. Μια εκσυγχρονισμένη σιδηροδρομική γραμμή με κόστη ικανοποιητικά για εργαζόμενους, τουρίστες και φορτία (εμπορευμάτων και πρώτων υλών) θα μπορούσε, αφενός, να διασυνδέσει ιστορικές περιοχές, όπως το Άργος, τις Μυκήνες, το Ναύπλιο, την αρχαία Κόρινθο και την Καλαμάτα, και αφετέρου, να αναπτύξει την προοπτική των οικονομικών και φίλιων προς το περιβάλλον «logistics», διασυνδέοντας, συν τοις άλλοις, την λειτουργία των Βιομηχανικών περιοχών της Καλαμάτας, του Μελιγαλά και της Τρίπολης με την ύπαρξη του αεροδρομίου και του λιμανιού της Καλαμάτας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, ώστε να επανενεργοποιηθεί άμεσα η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμάτας - Τρίπολης, με προοπτική την πλήρη ενεργοποίηση της διαπελοποννησιακής σιδηροδρομικής σύνδεσης από Καλαμάτα προς Κόρινθο, ώστε δια αυτής να δημιουργηθούν οφέλη, τόσο για την οικονομία των περιοχών που θα διασυνδεθούν σιδηροδρομικά, όσο και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα μεγάλα αστικά κέντρα των περιοχών, από όπου θα διέλθει αυτή η σιδηροδρομική διασύνδεση;


Ο ερωτών Βουλευτής 
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

sidirodromikanea.blogspot.com