Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ: «Η ισχύς εν τη ενώσει συνάδελφοι»

Παρά τις αντιξοότητες στις μετακινήσεις, συναθροίσεις, επαφές κλπ, που επιβάλλουν τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού, ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης νέων Διοικητικών Συμβουλίων στα μεγαλύτερα Σωματεία Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών.

Τώρα, είναι ίσως καιρός, να ασχοληθούμε σοβαρά με το χρονίζον θέμα της συνένωσης.
Όλες οι πλευρές, θεωρητικά, τοποθετούνται υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής αλλά, όταν το θέμα τίθεται για συζήτηση στα αρμόδια όργανα, τότε όλα καταλήγουν σε αδιέξοδο.
Όλοι, σε κάθε ευκαιρία, εύχονται: «άντε και του χρόνου όλοι μαζί», αλλά οι ευχές είναι καλές όταν απευθύνονται «εις ευήκοα ώτα» αλλά, όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, τέτοια «ώτα» δεν υπάρχουν.

Συναδέλφισες – Συνάδελφοι,

τα Σωματεία μας συνεχώς συρρικνώνονται, αριθμητικά, και θα συρρικνώνονται, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες, που τα τροφοδοτούν με νέα μέλη, (συνταξιούχους σιδηροδρομικούς), χρόνο με το χρόνο μειώνονται.
Ο πάλαι ποτέ κραταιός ΟΣΕ, με τους περίπου 16 – 17.000 εργαζομένους, δεν αριθμεί σήμερα πάνω από 2.500 – 3.000 απασχολούμενους σε όλες τις εταιρείες – (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ …) - Ο αριθμός αυτός ασφαλώς και δεν πρόκειται να κινηθεί ανοδικά στο μέλλον.
Με αυτά τα δεδομένα είναι, θεωρώ, υπερβολή η δραστηριοποίηση τόσων «Σωματείων Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών» και, σίγουρα, δεν είναι προς το συμφέρον μας η απουσία ενιαίας ισχυρής φωνής, από ένα δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που πρέπει να εκπροσωπεί όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Η δημιουργία και λειτουργία τριών περιφερειακών πρωτοβάθμιων σωματείων, στα όρια των τριών περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΣΕ, (ΔΠΑ, ΔΠΜ-Θ και ΔΠΠ), θα αποτελούσε ιδανική λύση, δεδομένων των συνθηκών.

«Η ισχύς εν τη ενώσει συνάδελφοι»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
Αναπληρωτής Γ.Γ. του σωματείου Συνταξιούχων σιδηροδρομικών Β.Ε " Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"