Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στη σιδηροδρομική γραμμή Niš-Brestovac στη Σερβία. Αποτελεί μέρος του διαδρόμου μεταξύ Βελιγραδίου και Θεσσαλονίκης.

Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στη σιδηροδρομική γραμμή Niš – Brestovac στη Σερβία. Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί μέρος του διαδρόμου μεταξύ Βελιγραδίου και
Θεσσαλονίκης, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί μέρος του Πανευρωπαϊκού διαδρόμου Χ. Αυτό ανακοίνωσε ο διαχειριστής σιδηροδρομικής υποδομής της Σερβίας Infrastruktura Železnice Srbije τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.

Της Majorie van Leijen


Η γραμμή κλείνει κάθε 36 ώρες για όλη την κυκλοφορία των τρένων και στη συνέχεια ανοίγει 36 ώρες για εμπορευματική κυκλοφορία. Έτσι, από Δευτέρα 7 π.μ. έως Τρίτη 19:00 και από Πέμπτη 7 π.μ. έως Παρασκευή 19:00 η σιδηροδρομική γραμμή είναι κλειστή.

Μόνο εν μέρει εκσυγχρονισμένο

Η ανακατασκευή αυτού του τμήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο το 15 τοις εκατό της σιδηροδρομικής γραμμής Niš-Preševo ​​(μέχρι τα σύνορα της πΓΔΜ). Μετά την ολοκλήρωση, αυτό το τμήμα της μονής σιδηροδρομικής γραμμής θα είναι κατάλληλο για ταχύτητες τρένου 120 km/h.
Είναι άγνωστο πότε θα εκσυγχρονιστεί η υπόλοιπη σιδηροδρομική γραμμή και ο διαχειριστής της Σερβικής σιδηροδρομικής υποδομής ήταν απρόσιτος για περαιτέρω σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδότησε αυτήν την ανασυγκρότηση στο πλαίσιο του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας 2014-2020 (IPAII).

railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com