Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Ξεκίνησε η εκπαίδευση των 75 νεοπροσληφθέντων μηχανοδηγών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

H ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανακοινώνει πως από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου ξεκίνησε η εκπαίδευση 75 νέων μηχανοδηγών που προσλήφθηκαν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της.


Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων μηχανοδηγών ανετέθη στην εταιρεία ACTIONLINE GREEK OUTSOURCING EXPERTS και έχει διασφαλιστεί ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι σύμφωνη με το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τους στρατηγικούς στόχους, όπως αυτά προσδιορίζονται από το επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου FS.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πολυάριθμων εργαλείων πρόσληψης, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που ορίζονται από τη μητρική εταιρεία, όπως γραπτές δοκιμασίες (ικανότητες, γνωστικές, κ.λπ.) και συνεντεύξεις αξιολόγησης (δομημένες συνεντεύξεις), που εγγυώνται την αντικειμενικότητά της. Σύμφωνα δε, με τον Κώδικα Δεοντολογίας διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών υποψηφίων και εξασφαλίζονται κριτήρια αξιολόγησης ενιαία και συστηματικά.

Ως ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης των νέων υποψηφίων Μηχανοδηγών για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής άδειας Μηχανοδήγησης ορίστηκε η 11η Οκτωβρίου 2021. Η εκπαίδευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου 2022.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, και παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, οι επενδύσεις συνεχίζονται, εντάσσοντας τα τελευταία δυο χρόνια πάνω από 200 νέα άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η πολιτική προσλήψεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. είναι ένα ακόμη δείγμα της ισχυρής δέσμευσης της Ferrovie dello Stato Italiane Group για την συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα.

sidirodromikanea.blogspot.com