Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ

Αύριο Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και ωρα 14:00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε στα γραφεία του στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον. Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ -μα την Προμήθεια Σκύρων Γραμμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #340.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #421.600# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλίον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής Υπηρεσιών ^ ια «Αξιολόγηση, της συμμόρφωσης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στα τμήματα ΚΙΑΤΟ' ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ(ΣΚΑ) -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΟΙΝΟΗ - ΤΙΘΟΡΕΑ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ/ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ, με τον Κανονισμό ΕΕ 1299/2014»

και 3ον - Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea