Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος στο γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Αναλυτική ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση.

2ον- Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της σχετικής προκήρυξης και των τευχών για την ανάθεση της μελέτης (Α.Δ 2256) «ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΣΕ».

και 3ον- Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση του Πρακτικού Β της Επιτροπής Διαγωνισμού με ΑΔ 2253. αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και του προσωρινού αναδόχου.


sidirodromikanea