Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ.

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Έγκριση ενδεχόμενης ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων ταυ Δικτύου ΟΣΕ, με ανθρώπινο δυναμικό», με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 269, § δ' - ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8.8.20 6). 

2ον- Έγκριση Διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤ -1Ν ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (α|.Δ. 2013).

3ον - Έγκριση Διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2044).

και 4ον- Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea