Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση του Προέδρου του σωματείου των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Β.Ε. "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"

Με ανακοίνωση του ο πρόεδρος του σωματείου των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Β.Ε. «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» κ. Νίκος Τζήκας, ενημερώνει τα μέλη του σωματείου για την Γενική Συνέλευση και τις σχετικές διαδικασίες.


Παραθέτουμε την ιδιόχειρη ανακοίνωση του προέδρου.