Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Αυτοψία του προέδρου του ΟΣΕ σε σιδηροδρομικό σταθμο και σιδηροδρομική γέφυρα Πυθίου.

Στα πλαίσια της επιθεώρησης του Σιδηροδρομικού Δικτύου του Ν. Έβρου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Σπύρος Πατέρας, επισκέφθηκε τον Σ.Σ. Πυθίου Έβρου.

Μετά τα αλλεπάλληλα αιτήματα και διαβήματα Κατοίκων, Φορέων, του Βουλευτή Έβρου κ. Δημοσχάκη Αν. και Υπηρεσιακών Στελεχών, για την ΔΙΑΣΩΣΗ του Ιστορικού Κτιρίου Επιβατών του Σ.Σ. Πυθίου, που (μαζί με τα υπόλοιπα κτίρια του Συγκροτήματος) έχει κριθεί σαν Μνημείο της Νεότερης Ιστορίας μας, και έχει υποστεί μεγάλες φθορές από τις πλημμύρες των τελευταίων 20 χρόνων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Στατικότητά του, ο Πρόεδρος ήθελε να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι (και με την παρουσία και συνδρομή των Στελεχών του Οργανισμού), την σημερινή κατάσταση του κτιρίου.

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει η πρόθεση από τον ΟΣΕ για να ανατεθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε εξειδικευμένο Μελετητικό Γραφείο, Μελέτη για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και διατήρηση του Ιστορικού αυτού Κτιρίου που για δεκαετίες αποτελούσε Στάση του Θρυλικού Orient Express !

Θα αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τις ενέργειες εκείνες του ΟΣΕ που θα επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες μας αυτές.

Στα πλαίσια της ίδιας επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε (παρουσία και των αρμόδιων Στρατιωτικών Αρχών) αυτοψία και στην Σιδηροδρομική Γέφυρα του Πυθίου.

Για την Σιδηροδρομική Γέφυρα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (της Έδρας Μεταλλικών Κατασκευών) η Μελέτη τόσο για την Στατικότητα, όσο και για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Γέφυρας που αποτελεί την Σιδηροδρομική Είσοδο από την Ανατολή προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

sidirodromikanea