Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Τα δικαιώματα των επιβατών στα ευρωπαϊκά τρένα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσημα την άτυπη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με τα κράτη μέλη όσον αφορά τον νέο κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρόμων.

Οι κανόνες θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα των επιβατών να αλλάζουν δρομολόγιο ενώ θα δικαιούνται βοήθεια όταν υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει την μία ώρα, οι επιβάτες θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου, συνέχισης του ταξιδιού ή αλλαγής δρομολογίου, χωρίς επιπλέον κόστος.

Εάν χρειαστεί, θα παρέχονται επίσης γεύματα και αναψυκτικά, ενώ θα επιστρέφονται τα έξοδα διαμονής.

Περισσότερη ευελιξία θα παρέχεται στους ταξιδιώτες με μειωμένη κινητικότητα κατά την οργάνωση του ταξιδιού τους. Εάν απαιτείται παρουσία συνοδού, το δεύτερο εισιτήριο θα είναι δωρεάν. Θα διασφαλίζεται επίσης η δυνατότητα των ταξιδιωτών με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύονται από σκύλο βοηθείας.

Σε μια προσπάθεια να προωθηθούν πιο βιώσιμες μορφές κινητικότητας και να εξασφαλιστούν εναλλακτικές λύσεις για τους ταξιδιώτες, όλα τα τρένα θα πρέπει να διαθέτουν ειδικούς χώρους για ποδήλατα. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν επί της αρχής για όλα τα ταξίδια με τρένο και για σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει δύο χρόνια αργότερα.

real.gr
sidirodromikanea