Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Στο Παλιό σταθμό Θεσσαλονίκης: Μουσειακά βαγόνια καλύφθηκαν από δένδρα και θάμνους. Εικόνες.

Μουσειακά βαγόνια που βρίσκονται στην δυτική πλευρά του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, έχουν κυριολεκτικά καλυφτεί από την οργιώδη βλάστηση.
Ορισμένα από τα βαγόνια, όπως φαίνεται και στις εικόνες, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις την ύπαρξη τους .
Αν δεν ύπαρξη μέριμνα για τον καθαρισμό των γραμμών είναι βέβαιο ότι τα βαγόνια θα υποστούν μεγαλύτερη ζημιά από ότι ο χρόνος προκαλεί.

Χρήστος Γιαννακίδης
sidirodromikanea