Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.

Αύριο Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:


1ον- Μεταβίβαση ενεργού Τροχαίου Υλικού από τον ΟΣΕ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο. 

2ον- Σύγκλιση έκτακτης Γ ενικής Συνέλευσης 

3ον- Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμών e-ΠΔΕ 

4ον- Ανάθεση με την σύναψη δημόσιας σύμβασης στην εταιρεία ALSTOM Transport SA" για την αποκατάσταση ζημιών και λειτουργίας των εγκαταστάσεων Ηλεκτροκίνησης στις τροχιές ανόδου - καθόδου του τμήματος γραμμής Αγ. Στέφανος- Οινόη. κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016.


και 5ον- Ανακοινώσεις.