Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Ελληνική Λύση : «Ημιτελές και μη επισκέψιμο το “Σιδηροδρομικό Μουσείο Ο.Σ.Ε.”»

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της 24ης Φεβρουαρίου 2021, του «Συλλόγου Φίλων του Σιδηρόδρομου», μετά την αναγκαστική κατεδάφιση του κτηρίου που στέγαζε, προσωρινά, το «Μουσείο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων» ή «Σιδηροδρομικό Μουσείο του ΟΣΕ», όπως ήταν οι δύο κατά καιρούς ονομασίες του, αποφασίστηκε, το τελευταίο να μεταφερθεί στον χώρο της παλιάς «Ροτόντας» των πάλαι ποτέ «Σιδηροδρόμων Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου», στη περιοχή της Λεύκας, του Πειραιά.

Ο συγκεκριμένος χώρος ήταν ο πιο ενδεδειγμένος, όχι μόνο γιατί είναι γεμάτος με μνήμες σιδηροδρομικές και με εμβληματικά σιδηροδρομικής χρήσης κτίσματα, ούτε γιατί γειτνιάζει, τόσο με τις σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την Αθήνα με τον Πειραιά, όσο και με τον Σταθμό του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Λεύκα, αλλά κυρίως, διότι υπάρχει εκεί επαρκής χώρος για την μελλοντική ανάπτυξή του, αφού γειτνιάζει με εγκαταλελειμμένες αλλά και με εν ενεργεία εγκαταστάσεις και χώρους του ΟΣΕ. Εντούτοις και παρά τις σχετικές υποσχέσεις, ως είθισται, δεν έγινε τίποτα, μέχρι σήμερα, για την επαναλειτουργία του άνω Μουσείου και την επανέκθεση, έστω των κυριότερων εκ των εκθεμάτων του. Ούτε, επιπρόσθετα, έγινε κάτι για την προστασία και την συντήρηση του ήδη εκτεθέντος εκεί τροχαίου υλικού. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να ολοκληρωθούν, άμεσα, οι εργασίες μικρής έκτασης και χαμηλού προϋπολογισμού, που είναι απαραίτητες για την άμεση επαναλειτουργία του Μουσείου, ώστε να αποκτήσει το εν λόγω ένα μέγεθος επισκεψιμότητας, που θα είναι αντάξιο του πολιτιστικού ρόλου που θα επιτελέσει. Τέτοια αναγκαία έργα είναι η τοποθέτηση χημικών τουαλετών, η διαμόρφωση προς οριοθέτηση του επισκέψιμου χώρου, η βελτίωση της πυρασφάλειας, καθώς και μια πλειάδα ενεργειών, οι οποίες φαίνονται στο αντίστοιχο Δελτίο Τύπου του «Συλλόγου Φίλων του Σιδηρόδρομου».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Δεδομένης της καθυστέρησης επαναλειτουργίας του «Σιδηροδρομικού Μουσείου του ΟΣΕ» και συμφώνως της κήρυξης από την Ε.Ε. του τρέχοντος έτους, ως «Ευρωπαϊκό Έτος των Σιδηρόδρομων», σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου, το άνω «Σιδηροδρομικό Μουσείο του ΟΣΕ» να επαναλειτουργήσει και να τύχει της αίγλης που του αρμόζει, με δεδηλωμένη, πάντοτε, την πρόθεση συνδρομής και αρωγής του «Συλλόγου Φίλων του Σιδηρόδρομου»;

2. Πότε προσδιορίζεται η εκ νέου έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω μουσείου και σε ποια προγράμματα συνεργασίας με άλλα ομοειδή Μουσεία του εξωτερικού προορίζεται να ενταχθεί το εν λόγω, ούτως ώστε να προκύπτει, μέσω των συνεργασιών αυτών, ανταλλαγή επισκέψεων, διοργάνωση κοινών ιστορικών εκθέσεων κλπ;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣsidirodromikanea