Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Μεταφορά μουσειακών σιδηροδρομικών βαγονιών στο Σ.Σ. Μπράλου. Βίντεο.
sidirodromeas

sidirodromikanea