Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Τα τρία θέματα που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο – Στα σκαριά Ρυθμιστική Αρχή Μεταφορών-Ποια τα νέα μέλη της ΡΑΣ.

Επιτάχυνση 17 έργων που βαλτώνουν στις απαλλοτριώσεις
Δεκαεπτά έργα περιλαμβάνονται στη λίστα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα ανεβάσουν ρυθμούς με την υπαγωγή ακινήτων στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, όπως παρουσιάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, πραγματοποίησε ακόμα εισήγηση για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια, καθώς και για την επιλογή μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Μεταξύ των έργων που θα ξεμπλοκάρουν με την υπαγωγή ακινήτων στη γρήγορη διαδικασία του άρθρου 7Α, περιλαμβάνονται το οδικό τμήμα της παράκαμψης που θα συνδέσει την Καρδίτσα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου της πόλης και η αποκατάσταση ζημιών σε οδικές και άλλες υποδομές από την κακοκαιρία «Ιανός». Ο αρμόδιος υπουργός υπενθύμισε ότι η εν λόγω διαδικασία επιλέγεται, προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος των πολύπλοκων γραφειοκρατικών, αλλά και δικαστικών, διαδικασιών που απαιτούνται, όταν ακολουθείται η κλασική διαδικασία.
«Διαδικασίες που κρατούν μέχρι και 18 μήνες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν οι πιστώσεις από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις» σημείωσε ο κ. Καραμανλής, προτείνοντας έναν συμπληρωματικό κατάλογο, που αφορά σε 17 έργα, εκ των οποίων τα 13 είναι οδικά και τα 4 υδραυλικά. «Κρίνεται, επομένως, εξαιρετικά απαραίτητο οι ζητούμενες εκτάσεις να παραδοθούν άμεσα στους κύριους των έργων, προκειμένου η εκτέλεσή τους να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν και να μην χάνεται άλλος χρόνος με γραφειοκρατικές διαδικασίες».

Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

«Η έννοια της Οδικής Ασφάλειας και η εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων απαιτεί μια συστηματική μέθοδο εργασίας, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στην καλή ανάλυση δεδομένων και την τεκμηρίωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Να παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο των δράσεων και να προσαρμόζεται αντιστοίχως, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία των φορέων που έχουν αναλάβει την κοινή ευθύνη να μειώσουν τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων» ανέφερε.
Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την κατάργηση της υφιστάμενης διυπουργικής επιτροπής και τη σύσταση της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, της οποίας θα προΐσταται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ τα μέλη της θα προέρχονται από υπουργεία με αρμοδιότητα επί θεμάτων οδικής ασφάλειας, όπως τα Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η Κυβερνητική αυτή Επιτροπή θα συντονίζει το διυπουργικό έργο σε θεσμικό επίπεδο, θα αξιολογεί τις προτάσεις για τη βελτίωσή του, θα εγκρίνει και θα εποπτεύει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια, καθώς και την αναθεώρησή του.

Προς μία ενιαία Ρυθμιστική Αρχή Μεταφορών

Κλείνοντας τις εισηγήσεις του με το θέμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), και αφού παρέθεσε τις προτάσεις για την πλήρωση των θέσεων που έχουν μείνει κενές, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο ανασχεδιασμός των Ανεξαρτήτων Ρυθμιστικών Αρχών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένο ότι υπάρχει αλλά μόνο στα χαρτιά Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ) από το 2014, έχει συμφωνηθεί η ενοποίηση των δύο Αρχών, ΡΑΣ και ΡΑΕΜ, σε μια ενιαία Ρυθμιστική Αρχή Μεταφορών. Ήδη, έχει αρχίσει η προετοιμασία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, σε στενή συνεργασία και με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής.
Όσον αφορά για τα νέα μέλη της ΡΑΣ, μετά την παραίτηση ενός τακτικού και του αντίστοιχου αναπληρωματικού μέλους το 2020, το Υπουργείο ξεκίνησε την προβλεπόμενη διαδικασία αντικατάστασης, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας τους. Προτάθηκαν, ειδικότερα, ως τακτικό μέλος η κυρία Θεοδώρα Παπαμιχαήλ, η οποία έχει λάβει το διδακτορικό της από το ETHΖυρίχης, και ο τομέας εξειδίκευσής της αφορά στη στρατηγική ανάπτυξης των σιδηροδρομικών έργων. Ως αναπληρωματικό μέλος, προτάθηκε ο κ. Νικόλαος Τσονάκας, τοπογράφος μηχανικός, με σπουδές τόσο στην Ελλάδα –το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο– όσο και στο εξωτερικό, από το Πανεπιστήμιο ParisNord.
Η σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου και παρείχε θετική γνώμη. Ως εκ τούτου, ο κ. Καραμανλής κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει την επιλογή αυτή.

tovima.gr
sidirodromikanea