Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει μέτρα 270 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των σιδηροδρόμων της Ιταλίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ιταλικό μέτρο 270 εκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζει τόσο τον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών όσο και τον τομέα των επιβατικών σιδηροδρομικών εμπορευμάτων στο πλαίσιο της επιδημίας.
Το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και στη διατήρηση μιας σταθερής, αξιόπιστης και επαρκούς προσφοράς υπηρεσιών. Το μέτρο, με συνολικό προϋπολογισμό 270 εκατομμυρίων ευρώ, επιτρέπει στην Ιταλία να απαλλάξει τους σιδηροδρομικούς μεταφορείς εμπορευμάτων και τους σιδηροδρομικούς εμπορικούς επιβάτες από μέρος των δαπανών που συνδέονται με τα τέλη πρόσβασης τροχιάς (δηλαδή τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν οι σιδηροδρομικές εταιρείες για τη χρήση του σιδηροδρόμου δίκτυο) κατά την περίοδο από τις 10 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτή η υποστήριξη βοηθά τους σιδηροδρομικούς φορείς στην Ιταλία να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση που προκαλείται από την εκδήλωση του κοροναϊού, αποτρέποντας την απώλεια μεριδίων αγοράς στους οδικούς φορείς και διατηρώντας τα οφέλη της μετατόπισης της κυκλοφορίας από το οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο που επιτεύχθηκε πριν από την επιδημία του κοροναϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι επωφελές για το περιβάλλον και την κινητικότητα καθώς υποστηρίζει τις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίες είναι λιγότερο ρυπογόνες από τις οδικές μεταφορές, ενώ μειώνουν επίσης την οδική συμφόρηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως με τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις του 2008 για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις («οι σιδηροδρομικές κατευθυντήριες γραμμές»). Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe Vestager , υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: « Επίσης, στο πλαίσιο της επιδημίας του κοροναϊού, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών και εμπορικών επιβατών σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Το μέτρο που εγκρίθηκε σήμερα επιτρέπει στις ιταλικές αρχές να υποστηρίξουν περαιτέρω αυτόν τον τομέα στην τρέχουσα δύσκολη κατάσταση. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ .

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_1441

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης
sidirodromikanea