Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι έχασαν 26 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020.

Παρά τις μεγάλες απώλειες εσόδων, οι σιδηρόδρομοι συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, προστατεύοντας παράλληλα τους πελάτες και το προσωπικό τους το 2020.

Οι σιδηρόδρομοι έχασαν έσοδα 26 δισ. Ευρώ πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27), σύμφωνα με στοιχεία που αποκάλυψε η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER).

Οι υπηρεσίες επιβατών επηρεάστηκαν περισσότερο από το φορτίο, αλλά η πανδημία επιβαρύνει όλο τον κόσμο.

Απώλεια εσόδων (μείωση κύκλου εργασιών 2020/2019)

 

Υπηρεσίες επιβατών

-24 δισεκατομμύρια

-42%

Υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών

-2 δισεκατομμύρια

-12%

 

Ενώ αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά τρομακτικά, δείχνουν μόνο μέρος της εικόνας. Ενώ οι εμπορευματικές μεταφορές φαίνεται ότι κατάφεραν να μετριάσουν κάπως τις απώλειες το δεύτερο εξάμηνο του 2020, η κατάσταση των επιβατικών υπηρεσιών άρχισε να επιδεινώνεται ξανά το φθινόπωρο (μετά από μια σύντομη ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) και έφτασε σε ρεκόρ-υψηλές απώλειες εσόδων -50% Δεκέμβριος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας CER παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση του CER που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της CER Alberto Mazzola δήλωσε: «Η κρίση COVID-19 επηρεάζει σημαντικά τους σιδηροδρόμους. Ωστόσο, ο σιδηροδρομικός τομέας δείχνει ανθεκτικότητα και ικανότητα να βοηθήσει στην καταπολέμηση της πανδημίας και να βοηθήσει την κοινωνία στο δρόμο προς την ανάκαμψη. Η επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας στο δρόμο, ενώ συνεχίζει να μειώνει τις παγκόσμιες εκπομπές είναι μια πιεστική διπλή πρόκληση. Το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων είναι μια έγκαιρη αναγνώριση του ρόλου που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν οι σιδηρόδρομοι σε αυτά τα μέτωπα. "

Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) συγκεντρώνει περισσότερες από 70 σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τις εθνικές ενώσεις τους, καθώς και διαχειριστές υποδομής και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων. Η ιδιότητα μέλους αποτελείται από μακροχρόνια όργανα, νεοεισερχόμενους και ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 71% του μήκους του σιδηροδρομικού δικτύου, το 76% των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και περίπου το 92% των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών σε ΕΕ, ΕΖΕΣ και ΕΕ υπό ένταξη χώρες. Η CER εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της έναντι των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ και των ενδιαφερομένων στον τομέα των μεταφορών, υποστηρίζοντας τον σιδηρόδρομο ως τη ραχοκοκαλιά ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου συστήματος μεταφορών στην Ευρώπη.


ftnnews.com/rail/41137-european-railways-lost-26-billion-in-2020

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης
sidirodromikanea