Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021

Πως ένας σιδηροδρομικός μέσα από την ποίηση «σατιρίζει» τα χόμπι των συναδέλφων του.

Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, από πολύ παλιά και ακόμα από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, εί­χαν την τάση μέσα από όλες τις μορφές της τέχνης, να εκφράζουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, άλλοτε μέσα από την ποίηση, το τραγούδι, την ζωγρα­φική και άλλοτε μέσα από το θέατρο, σατιρίζοντας καταστάσεις και γεγονότα, με ένα μοναδικό και α­ξιοπρόσεκτο τρόπο, κάτι που συνεχίζουν ακόμα και σή­μερα.

Προφανώς το είδος της εργασίας τους να παίζει και αυτό το δικό του ρόλο και να γίνεται σημείο ανα­φοράς και έμπνευσης. Άνθρωποι απλοί οι σιδηροδρομι­κοί, μεταφέρουν τα συναισθήματα τους χωρίς να έχουν γνώση τις περισσότερες φορές φόρμες και καλούπια για αυτό που κάνουν, είναι μια αυθόρμητη και πηγαία έκ­φραση αληθινή και ανθρώπινη.
Αυτόν τον κόσμο εκφράζει και ο συνταξιούχος σήμερα σιδηροδρομικός Νίκος Καράβατος μέσα από την δική του ποίηση.

Δείτε μερικά από τα ποιήματά του όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Ενημέρωση» το 2006
Χρήστος Γιαννακίδης


Εικόνα: Βασίλη Καραγιαννίδη