Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021

Τελευταία χρονιά κατοχύρωσης σύνταξης κάτω των 67 και 62 ετών [αναλυτικοί πίνακες & παραδείγματα]

Τελευταία χρονιά για κατοχύρωση σύνταξης με όρια ηλικίας κάτω των 67 και 62 ετών θα είναι το 2021 για 1 εκατ. παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν τα πρώτα τους ένσημα πριν από το 1993.

Κώστας Κατίκος

Οσοι «κλειδώσουν» μικρότερες ηλικίες το 2021 διασώζονται και μετά το 2022 που οι κατοχυρώσεις των ορίων ηλικίας πριν από τα 67 και 62 καταργούνται και πλέον τα όρια ηλικίας ευθυγραμμίζονται για τους παλαιούς με αυτά των νέων μετά το 1993 ασφαλισμένων που είναι για πλήρη σύνταξη, το 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης, το 67ο με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και το 62ο για μειωμένη με 15ετία.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι μπορούν να «κλειδώσουν», ωστόσο, και το 2021 την έξοδο στη σύνταξη με μικρότερα όρια ηλικίας, που διαφοροποιούνται ανά Ταμείο, όπως για παράδειγμα:
Στα 60,3 για πλήρη σύνταξη με 37ετία στο Δημόσιο.
Στα 56,9 για μειωμένη σύνταξη μητέρων με ανήλικο από ΙΚΑ.
Στα 61,6 για πλήρη σύνταξη με 35ετία.

Από το ΙΚΑ, σύνταξη πριν από τα 62 παίρνουν:

1 Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν έως το 2010, το 2011 και το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Από 19/8/2015 και μετά, δικαιούνται πρόωρη έξοδο με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών και πλήρη με τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώσουν τις ηλικίες των 55, 57 και 60.

2 Οι γυναίκες που συμπληρώνουν το 2011 και το 2012 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης (33,3 έτη). Από 19/8/2015 και μετά, δικαιούνται πρόωρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 56 και 56,5 και πλήρη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 58 και 58,5.

3 Οι ασφαλισμένοι (άνδρες – γυναίκες) που συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα έως το 2012 και τις ηλικίες των 58 και 59 ετών από τις 19/8/2015 έως 31/12/2021.

» ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις το όριο ηλικίας κάτω των 67 και 62 ετών για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη κατοχυρώνεται βάσει του χρόνου ασφάλισης που υπάρχει έως το 2012 και με εξαγορά πλασματικών ετών. Για το 2011 αναγνωρίζονται 1.200 ημέρες ή 4 έτη και για το 2012 αναγνωρίζονται 1.500 ημέρες ή 5 έτη. Δεν επιτρέπεται εξαγορά χρόνου τέκνων για τα 5.500 ένσημα στη σύνταξη μητέρων με ανήλικο.

» Παραδείγματα ΙΚΑ
Ασφαλισμένος 60 ετών το 2020 με 9.500 ένσημα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει 1.000 μέρες και να βγει στη σύνταξη στα 60. Αν δεν το κάνει, θα πάει στα 62 και θα χρειαστεί 12.000 ένσημα.
Μητέρα ανήλικου τέκνου με ασφάλιση πριν από το 1993 και 5.000 ένσημα το 2011, χωρίς εξαγορά, θα πάρει πλήρη στα 67 και μειωμένη στα 62. Με εξαγορά 500 ημερών από σπουδές ή ανεργία, θα έχει 5.500 ένσημα και αν είναι 57 ετών το 2021 θα κατοχυρώσει την ηλικία των 65,9 ετών για πλήρη σύνταξη, ενώ μπορεί να αποχωρήσει άμεσα με μειωμένη, γιατί συμπλήρωσε το νέο όριο, που είναι 56,9 ετών.
Γυναίκα με 10.000 ένσημα το 2012 θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 6 μήνες και μειωμένη στα 56,6. Αν έκλεισε την ηλικία των 58,6 το 2019, θα πάρει πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 63 ετών και 10 μήνες, ενώ τη μειωμένη θα την πάρει στα 60,5, γιατί έκλεισε τα 56,6 το 2017, που αλλάζει και το όριο ηλικίας για τη μειωμένη σύνταξη.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2021

ΙΚΑ – Μητέρες ασφαλισμένες πριν από το 1993

Με 5.500 ένσημα έως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Το 201962,650
Το 20206455 (από 19/8/2020)
Το 202165,656,9
Το 20226758,5-62
Με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Το 201963,352
Το 202064,655 (από 19/8/2020)
Το 202165,956,9
Το 20226758,5-62
Με 5.500 ένσημα μετά την 1/1/2013 απαιτείται όριο ηλικίας 62 ετών για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη.

 ΙΚΑ – Σύνταξη με 10.500 ένσημα (άνδρες – γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα έως το 2011
Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201860
Το 201960,6
Το 202061
Το 202161,6
Το 202262
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία 59Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201860,6
Το 201960,11
Το 202061,3
Το 202161,8
Το 202262
Με 10.500 ένσημα μετά την 1/1/2013 απαιτείται όριο ηλικίας 62 ετών και 12.000 ένσημα για συνταξιοδότηση.

ΙΚΑ – Σύνταξη γυναικών με 10.000 ένσημα*

Με 10.000 ένσημα το 2011
Ηλικία 58Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Το 201862,658,9
Το 201963,860,2
Το 202064,961,6
Το 202165,1162 (από 19/8/2021)
Το 20226762
Με 10.000 ένσημα στο 2012
Ηλικία 58,6Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Το 201862,959,2
Το 201963,1060,5
Το 202064,1161,9
Το 202165,1162 (από 19/8/2021)
Το 20226762
Με 10.000 ένσημα μετά την 1/1/2013 δίδεται μειωμένη στα 62 και πλήρης στα 67

Στη μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος στην πενταετία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης.

ΙΚΑ – Σύνταξη ανδρών με 10.000 ένσημα*

Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011
Ηλικία 63 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201865
Το 201965,6
Το 202066
Το 202166,6
Το 202267
Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012
Ηλικία 63,5 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201865,3
Το 201965,8
Το 202066,2
Το 202166,7
Το 202267

* Με 10.000 ένσημα από 1/1/2013, πλήρης σύνταξη στα 67 και μειωμένη στα 62, εφόσον υπάρχουν 100 ένσημα ανά έτος στην τελευταία 5ετία.

Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας δημοσίων υπαλλήλων

Το 2021 αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης για όσους συμπληρώνουν τις δύο προϋποθέσεις των ετών ασφάλισης και της ηλικίας των 58 ή 59 ετών.

Οι κανόνες θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο είναι η 25ετία έως το 2012 και η ηλικία με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης (35-37) να συμπληρώνονται πριν από το 2022.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2020 θα βγει στα 60, αν κλείσει τα 58 το 2021 θα συνταξιοδοτηθεί στα 61,6 και αν κλείσει τα 58 μετά το 2022 θα συνταξιοδοτηθεί στα 62 με 40 έτη.

Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 37 έτη μετά το 2022, που τα όρια πάνε στα 62 με 40 έτη, μπορεί να αναγνωρίσει στρατιωτική θητεία, ώστε να έχει 37ετία στο 2021 και να συνταξιοδοτηθεί στα 61,2. 

» ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάταξη αφορά διορισμένους από 1/1/1983 και μετά που έχουν 25ετία έως το 2010 και βοηθούνται στην 37ετία αν έχουν και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν από το 1983.

Στις εξαγορές πλασματικών ετών για το Δημόσιο, πέρα από τα 7 έτη που ισχύουν για όλα τα Ταμεία, δίδονται ξεχωριστά από 1, 3 και 5 έτη λόγω τέκνων και φτάνουν στα 12.

Για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και τα όρια ηλικίας είναι:

  • Με 25ετία έως το 2010, μειωμένη στα 62 οι άνδρες και στα 55 οι γυναίκες.
  • Με 25ετία το 2011, μειωμένη στα 56, για άνδρες και γυναίκες.
  • Με 25ετία το 2012, μειωμένη στα 58 για άνδρες και γυναίκες.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με 25ετία έως το 2010 και 37 στο σύνολο (πρόσληψη μετά το 1983 και ένσημα εκτός Δημοσίου)
Με 37 έτηΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201959,5
Το 202060,3
Το 202161,2
Από το 202262 με 40 έτη
Με 25ετία έως το 2011 και 35 ή 36 στο σύνολο
Ηλικία 58 με 35-36 έτηΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201860
Το 201960,6
Το 202061
Το 202161,6
Από το 202262 με 40 έτη
Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011
Ηλικία 52 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201758,5
Το 201860,2
Το 201961,1
Το 202063,7
Το 202165,3
Το 202267
Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012
Ηλικία 55 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962,6
Το 202064
Το 202165,6
Το 202267

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 52 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201758,5
Το 201860,2
Το 201961,1
Το 202063,7
Το 202165,3
Το 202267
Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962,6
Το 202064
Το 202165,6
Το 202267
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201758,5
Το 201860,2
Το 201961,1
Το 202062
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962

ΣΥΝΤΑΞΗ 35ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΥΠΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1983)

Με 35 έτηΗλικία συνταξιοδότησης
Το 201860
Το 201960,6
Το 202061
Το 202161,6
Το 202262

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 35ΕΤΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 2012 ΑΠΟ ΟΑΕΕ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΚΑΙ ΕΤΑΑ (ΑΝΔΡΕΣ)

Ηλικία 60Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 202061,6
Το 202161,9
Το 202262

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 21,6 ΕΤΗ ΣΤΟ ΤΣΑΥ ΚΑΙ 25 ΣΕ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2010

Ηλικία 60Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 202065,3
Το 202166,2
Το 202267 ή 62 (με 40 χρόνια)

 ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Με 21,5 έτη το 2010 (κατοχύρωση 50ού έτους)
Ηλικία 50Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 202063,7
Το 202165,3
Το 202267 (ή 62 με 40 χρόνια)
Με 22 έτη το 2011 (κατοχύρωση 55ου έτους)
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 202064
Το 202165,6
Το 202267 (ή 62 με 40 έτη)


eleftherostypos.gr