Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Στα σχέδια του Σ.Φ.Σ Θεσσαλονίκης η αυτοκινητάμαξα FIAT ΑΑ 32.80 να επιστρέψει στο σιδηροδρομικό μουσείο.

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η αυτοκινητάμαξα FIAT ΑΑ 32.80 η όποια το 2005 είχε παροπλιστεί στους Λαχανόκηπους και αργότερα μεταφέρθηκε στο εργοστάσιο οχημάτων, θα επιστρέψει στο σιδηροδρομικό μουσείο όπου θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να γίνει επισκέψιμη στους φίλους του μουσείου. 

Όπως μας πληροφόρησε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Πάταρας, στα σχέδια του Σύλλογου είναι η μεταφορά στο μουσείο μιας ακόμη αυτοκινητάμαξας τύπου Φόρεσταλ από τους Λαχανόκηπους και μιας Δρεζίνας που βρίσκετε στο χώρο των τεχνικών συνεργειών του ΟΣΕ στον Παλιό σταθμό Θεσσαλονίκης. 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε και τις προσπάθειες που καταβάλει ο Σύλλογος για την επιστροφή βαγονιών του Όριεντ Εξπρές που βρίσκονται έκτος μουσείου. 

Χρήστος Γιαννακίδης