Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης COVID-19 στον ΟΣΕΘ.

Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού από κορωνοϊό, κατάρτισε ο ΟΣΕΘ, βάσει των οδηγιών των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών και σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ. 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να ακολουθούνται, οδηγίες συμμόρφωσης των υπαλλήλων του ΟΣΕΘ, τον τρόπο διαχείρισης των κλιματιστικών μονάδων, τα περιβαλλοντικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται, οδηγίες διαχείρισης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη covid-19 κ.ά. 

«Ως εποπτικός επικεφαλής φορέας των δημόσιων μεταφορών, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των υγειονομικών οδηγιών που αποσκοπούν στην εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού», σημειώνει ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Καλογερούδης. 

«Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό που εποπτεύει τις μεταφορές και στο κοινό που πρέπει να μετακινείται με ασφάλεια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας. 

Ο ΟΣΕΘ, εξάλλου, προσπαθώντας να διευκολύνει τους εργαζόμενους των νοσοκομείων οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά της πανδημίας, ενέκρινε άμεσα την ενίσχυση, με επιπλέον δρομολόγια, της λεωφορειακής γραμμής προς το νοσοκομείο «Παπανικολάου», καθώς και την παραλλαγή λεωφορειακής γραμμής προκειμένου να εξυπηρετούνται εργαζόμενοι και ασθενείς στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, ΑΧΕΠΑ, «Γεννηματάς» και «Άγιος Δημήτριος». 

Το Σχέδιο Δράσης έχει αναρτηθεί στο site του ΟΣΕΘ: http://oseth.com.gr