Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Να απομακρύνει αυθαίρετες κατασκευές ζητεί ο ΟΣΕ από το Δήμο Καλαμάτας .

Να απομακρύνει τις αυθαίρετες κατασκευές, ζητεί ο ΟΣΕ από το Δήμο Καλαμάτας, τονίζοντας την έντονη αντίδρασή του στις παρεμβάσεις που έκανε ο δήμος στη γραμμή κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.
Στο έγγραφο του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Αθανασίου Κοτταρά προς το δήμο, που κοινοποιείται και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, με τίτλο “Παρεμβάσεις Δήμου Καλαμάτας σε χώρο ιδιοκτησίας μας”, επισημαίνεται ότι “πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να αποστείλετε στον ΟΣΕ τεχνική περιγραφή των εργασιών και αντίστοιχο σχέδιο, ώστε να λάβετε σχετική έγκριση”.
Χαρακτηριστικά στο έγγραφο σημειώνεται:
“1) Σχετικά με το προστατευτικό κιγκλίδωμα που έχετε τοποθετήσει (χωρίς έγκριση του ΟΣΕ) στην έξοδο του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας και κάθετα επί της σιδηροδρομικής μας γέφυρας αυτό θα πρέπει να ανακατασκευαστεί υπό μορφή «θύρας», ώστε να μπορεί να ανοιχθεί ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντας έτσι τη διέλευση οποιουδήποτε σιδηροδρομικού οχήματος (συρμού, μηχανοκίνητου βαγονέτου κτλ.), καθόσον η γραμμή μας ανήκει στο ενεργό δίκτυο (προσωρινά υπό αναστολή κυκλοφορίας), έτσι ώστε να μπορεί να διεξαχθεί επιθεώρηση γραμμής. Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα πρέπει να αποστείλετε στον ΟΣΕ τεχνική περιγραφή των εργασιών και αντίστοιχο σχέδιο, ώστε να λάβετε σχετική έγκριση.
2) Οσον αφορά την «κατασκευή δαπέδου από ξύλινες σανίδες deck», ομοίως θα πρέπει να αποστείλετε στον ΟΣΕ τεχνική περιγραφή των εργασιών και αντίστοιχο σχέδιο, ώστε να λάβετε
σχετική έγκριση. Εξυπακούεται ότι η εν λόγω κατασκευή δεν θα εμποδίζει επ’ ουδενί τη διέλευση οποιουδήποτε σιδηροδρομικού οχήματος από το σημείο.
3) Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκληθεί προς τον ΟΣΕ ή προς τρίτους, κατά τη διάρκεια
των εργασιών θα βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Καλαμάτας.
4) Μέχρι λήψης των άνωθι εγκρίσεων να προβείτε στην απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών”.

eleftheriaonline.gr