Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Την Δευτέρα η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος. 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

2ον-Καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζομένους της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 

3ον.- Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ – Σ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Δ. 1956). 

4ον- Έγκριση των υπ’ αριθμόν 14/Β/06-08-2020 & 14/Γ/09-10-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 78314) με αριθμό διακήρυξης 17012/1/25-10-2019 που αφορά την «προμήθεια δύο (2) οχημάτων τηλεσκοπικής εξέδρας συντήρησης της ηλεκτροκίνησης», συνολικής δαπάνης #1.194.900,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #1.481.676,00#€ με Φ.Π.Α. 24 %. 

5ον- Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016), για την «προμήθεια ανταλλακτικών μηχανήματος γραμμής Υ19», προϋπολογιζόμενης δαπάνης #56.480,00#€, χωρίς ΦΠΑ και #70.035,20#€ με ΦΠΑ 24%. 

και 6ον- Ανακοινώσεις.