Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Το ΓΔΕΕ ενέκρινε απόφαση της Κομισιόν για πρόστιμο στην λιθουανική εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων.

To Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε σήμερα ότι η Κομισιόν, "ορθώς επέβαλε πρόστιμο στην λιθουανική εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης".

Συγκεκριμένα, με σημερινή του απόφαση, μετά από προσφυγή της εν λόγω εταιρείας, το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει την απόφαση της Επιτροπής με την οποία διαπιστώθηκε η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την λιθουανική εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων στην λιθουανική αγορά των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.
 Ωστόσο, το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην εταιρία αυτή για την εν λόγω παράβαση μειώνεται από 27 873 000 σε 20 068 650 ευρώ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, η Lietuvos geležinkeliai AB (LG), η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Λιθουανίας είναι διαχειρίστρια της σιδηροδρομικής υποδομής και πάροχος υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών στο εν λόγω κράτος μέλος. Η LG συνήψε, το 1999, εμπορική συμφωνία με την Orlen Lietuva AB (Orlen), λιθουανική εταιρεία πετρελαίου που κατέχει η πολωνική επιχείρηση πετρελαίου PKN Orlen SA, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών στην επικράτεια της Λιθουανίας. Αυτή η συμφωνία στόχευε ιδίως στη μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων από διυλιστήριο που ανήκει στην Orlen και βρίσκεται στο Bugeniai, βορειοδυτικά της Λιθουανίας, κοντά στα σύνορα με την Λετονία, στον θαλάσσιο λιθουανικό τερματικό σταθμό Klaipėda (Λιθουανία) για τη μεταφορά αυτών των προϊόντων στη Δυτική Ευρώπη.

Μετά από διαφορά μεταξύ των LG και Orlen, το 2008, σχετικά με καταβληθέντα ποσά από την Orlen για υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από την συμφωνία, η Orlen εξέτασε το ενδεχόμενο να μεταφέρει τις δραστηριότητες θαλάσσιας εξαγωγής από τoν Klaipėda στους θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς της Ρίγας και της Ventspils (Λετονία) και, στο πλαίσιο αυτό, να αναθέσει τη μεταφορά των προϊόντων της από το διυλιστήριο του Bugeniai στην Latvijas dzelzceļš (LDZ), την εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Λετονίας. Η Orlen σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει σιδηροδρομική γραμμή από το διυλιστήριό της στο Rengė της Λετονίας (σύντομη διαδρομή), μια γραμμή που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε για να εξυπηρετήσει τις αγορές στην Λετονία και την Εσθονία.

Τον Σεπτέμβριο του 2008, η LG ως διαχειρίστρια της σιδηροδρομικής υποδομής στην Λιθουανία ανέστειλε την κυκλοφορία σε τμήμα της σύντομης διαδρομής μήκους 19 χιλιομέτρων λόγω παραμόρφωσης μήκους 40 μέτρων. Τον Οκτώβριο του 2008, η LG αποσυναρμολόγησε εντελώς τα 19 χιλιόμετρα της σιδηρογραμμής με κατεύθυνση από τη Λιθουανία προς τα σύνορα με τη Λετονία, η οποία δεν έχει ανακατασκευαστεί από τότε.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η LG δεν είχε την πρόθεση να επισκευάσει σύντομα την επίμαχη σιδηρογραμμή, η Orlen αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για χρήση των υπηρεσιών της LDZ.

Κατόπιν καταγγελίας της Οrlen, η Κομισιόν εξέδωσε την απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2017, συμπεραίνοντας ότι, καταργώντας την επίμαχη σιδηρογραμμή, η LG προέβη σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ως διαχειρίστριας της σιδηροδρομικής υποδομής στη Λιθουανία με την αφαίρεση σιδηρογραμμής με κατεύθυνση από τη Λιθουανία προς τα σύνορα με τη Λετονία, εμποδίζοντας έτσι την LDZ να εισέλθει στη λιθουανική αγορά. Για την παράβαση αυτή, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 27 873 000 ευρώ στην LG και τη διέταξε να παύσει την παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού της Ένωσης.

stockwatch.com.cy