Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020

Θερμική συγκόλληση σιδηροτροχιών. Δείτε το βίντεο με την μέθοδο που πραγματοποιείται.


Wolfgang Lendner