Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Οι κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ισχύουν όταν ταξιδεύετε σιδηροδρομικά εντός της ΕΕ και κατά κανόνα ισχύουν σε όλα τα σιδηροδρομικά ταξίδια και τις υπηρεσίες.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Οι εξαιρέσεις αυτές μπορούν να ισχύουν για αστικές, προαστιακές ή περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές καθώς και για εσωτερικές γραμμές μεγάλων αποστάσεων ή διεθνείς γραμμές με αφετηρία ή προορισμό εκτός της ΕΕ. Ελέγξτε πριν κάνετε κράτηση του σιδηροδρομικού ταξιδιού σας.

Όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας, η σιδηροδρομική εταιρεία ή ο πωλητής εισιτηρίων πρέπει να σας παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με:
τους γενικούς όρους που ισχύουν για το ταξίδι σας
το ωράριο και τους όρους των χαμηλότερων χρεώσεων και του χρονικά συντομότερου ταξιδιού
την προσπελασιμότητα, τους όρους πρόσβασης και την ύπαρξη επί της αμαξοστοιχίας διευκολύνσεων για άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα
τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες επί της αμαξοστοιχίας
τις διαδικασίες αναζήτησης απολεσθεισών αποσκευών
τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων/καταγγελιών

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, η σιδηροδρομική εταιρεία πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας, τις καθυστερήσεις, τα θέματα ασφάλειας και προστασίας και τις υπηρεσίες σύνδεσης. Εάν το δρομολόγιό σας καθυστερήσει ή ακυρωθεί, η σιδηροδρομική εταιρεία πρέπει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά, θα πρέπει πρώτα να αποστείλετε την καταγγελία σας στη σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία οφείλει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός. Εάν δεν λάβετε απάντηση από τη σιδηροδρομική εταιρεία εντός 1 μηνός ή εάν δεν σας ικανοποιήσει η απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή της χώρας σας. Η εθνική αρχή οφείλει να σας παράσχει μη δεσμευτική νομική γνώμη σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δώσετε στην καταγγελία σας.

Μπορείτε επίσης να επιχειρήσετε την επίλυση της διαφοράς σας χρησιμοποιώντας εξωδικαστικές διαδικασίες ή μια οντότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Εάν αγοράσατε το εισιτήριό σας μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ). Η ΕΕΔ και η ΗΕΔ είναι διαθέσιμες μόνο για τους μόνιμους κατοίκους χωρών της ΕΕ.

Μπορεί να επιθυμείτε να ακολουθήσετε επίσημη νομική διαδικασία και να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης βάσει των κανόνων της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Μπορείτε επίσης να προσφύγετε σε δικαστήριο της χώρας όπου είναι καταχωρισμένη η σιδηροδρομική εταιρεία. Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής κατά σιδηροδρομικής εταιρείας σε εθνικό δικαστήριο καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί παραγραφής σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σας για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών.


europa.eu

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης