Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. έχει ορισθεί για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00, στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι.

1ον- Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 04Α-1/01.10.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 85253) με αριθμό διακήρυξης 19004/04.03.2020 που αφορά το έργο «Καθαρισμός στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου». 

2ον- Έγκριση ανάθεσης του έργου «Καθαρισμός Στεγασμένων και Υπαίθριων Χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και του καθαρισμού της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτου-Αιγίου» με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 58, του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ177Α/15.9.2020), με τον οποίο παρατείνεται η ισχύς του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ 64Α/03.04.2020. 

3ον- Έγκριση ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό» με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 58, του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ177Α/15.9.2020), με τον οποίο παρατείνεται η ισχύς του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ 64Α/03.04.2020. 

και 4ον- Ανακοινώσεις.