Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Η νέα διοίκηση του Συλλόγου Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα 29/10/20 συνεδρίασε το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης με θέμα συγκρότηση προεδρείου. 
Εκλέχθηκαν:
Πρόεδρος
Μυλωνάκης Ανδρέας
Αντιπρόεδρος
Πάταρας Κωνσταντίνος
Γραμματέας
Χαρίσης Ιωάννης
Ταμίας
Ναθαναηλίδης Θεόδωρος
Έφορος 
Πέικος Κωνσταντίνος
Μέλη
Κωτσόπουλος Νικόλαος
Καϊπαλέξη Ελένη

Καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν