Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Επείγουσα ανακοίνωση του Σ. Σ.Σ. «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογενειών του π. ΤΑΥΤΕΚΩ

Πρόβλημα με την ασφαλιστική ικανότητα των έμμεσα ασφαλισμένων (σύζυγοι – παιδιά) στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ Μετά από ενημέρωση που είχαμε από την Προϊσταμένη του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, σε έναν μεγάλο αριθμό από τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι, παιδιά) η ασφαλιστική τους ικανότητα λήγει στις 30/9/2020. 
Δυστυχώς, η διαπίστωση της ύπαρξης ασφαλιστικής ικανότητας ή μη γίνεται μόνο μετά από επίσκεψή μας σε ιατρό. 
Όσοι συνάδελφοι διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα στα προστατευόμενα μέλη τους θα πρέπει να στείλουν ΑΜΕΣΑ αίτηση με τα στοιχεία τους στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
Η αίτηση αυτή, την οποία και σας επισυνάπτουμε, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη θα πρέπει να αποσταλεί Είτε με email στο tm.asfpar.tayteko@efka.gov.gr 
Είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση: ΤΑΥΤΕΚΩ Πατησίων 54, Αθήνα, 106 82 Και με την ένδειξη: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» Το Δ.Σ. της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» παράλληλα, εκτός των άλλων έστειλε επείγουσα επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ ζητώντας να αντιμετωπίσει άμεσα το θέμα και να δοθεί συνολική λύση, δηλαδή παράταση όλων μέχρι 28/2/2021 Με εκτίμηση.

Για το Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΡΟΣ: Το Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη 

ΚΟΙΝ: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση 

Κύριε Διοικητά, 

Την 1/7/2020 έγινε η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας για τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι, παιδιά) μέχρι τις 28/2/2021. 

Σήμερα, 18/9/2020 ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, ότι σε ένα μεγάλο αριθμό από τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι, παιδιά) η ασφαλιστική τους ικανότητα λήγει στις 30/9/2020. 

Επειδή το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί θα είναι τεράστιο και θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις από την 1/10/2020 και μετά, σας καλούμε να δώσετε άμεσα εντολή για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητα μέχρι 28/2/2021. 

Αυτή την περίοδο ζούμε ξανά την έξαρση της επιδημίας του κορωνοιού και δε γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί και τι διστάσεις θα πάρει. 

Άρα, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι μέλη των οικογενειών των συναδέλφων μας συνταξιούχων, οι οποίοι είναι όλοι σε μεγάλη ηλικία, θα βρεθούν ανασφάλιστοι έστω και για μία μέρα. 

Κύριε Διοικητά, 

Σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνο για να δοθεί λύση σ’ αυτό το θέμα. 

Το Σωματείο μας θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατέψει την υγεία των συναδέλφων μας συνταξιούχων. 

Αναμένουμε άμεσα ενέργειές σας.


ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΦΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΜΗΤΡΩΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ- ΤΑ1ΊΟΤΕ)

AJVIKA ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝ

 

ΑΜΚΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

AM. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ:

 

ΟΝΟΜΑ:

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

 

 

 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18) .

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

 

ΑΦΜ

 

ΔΟΥ

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΟΧΗ:

 

Τ.Κ.:

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Συνημμένα:

1)                  Ενημερωτικό φύλλο Σύνταξης   Ο/Η ΑΙΤ.

Εκκαθαριστικό Εφορίας