Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Η γραμμή που δεν έγινε ποτέ…

27 Σεπτεμβρίου 1908

Σύμφωνα με όσα τηλεγραφεί προς το υπουργείο Εσωτερικών, ο Δημήτρης Διαμαντίδης (Νομομηχανικός της Λαμίας), που μελετούσε τη δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής Λαμία – Καρπενήσι, η οποία θα συνέδεε τη γραμμή του Λαρισαϊκού Σιδηροδρόμου με τη σιδηροδρομική γραμμή Μεσολογγίου – Αγρινίου – Άρτας, η χάραξή της έχει ολοκληρωθεί, «χωρίς να γίνη υπέρβασις διά τους Σιδηροδρόμους ορίου κλίσεως και άνευ μεγάλων τεχνικών έργων».

Το έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. (ΣΚΡΙΠ, 27.9. 1908, σελ. 3). Φωτογραφία: Ατμάμαξα Α3 των Σ.ΒΔ.Ε

agriniotimes.gr