Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΟΣΕ βελτιώνει το Σιδηροδρομικό Δίκτυο.

Άδενδρο: Εικόνα αρχείου
Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του Σιδηροδρομικού Δικτύου, ο ΟΣΕ παρέδωσε στην κυκλοφορία τον ευθύγραμμο κλάδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αδένδρου Θεσσαλονίκης. 

Η διέλευση στο συγκεκριμένο Σταθμό πραγματοποιούνταν, από δεκαετίας, μέσω παρακαμπτηρίου με συνέπεια μεγαλύτερο χρόνο διαδρομής και μικρότερες ταχύτητες. 
Στόχος του Οργανισμού είναι η μείωση του χρόνου του ταξιδιού, της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
Αντίστοιχη προσέγγιση πραγματοποιείται στοχοποιημένα από τον ΟΣΕ και σε άλλα σημεία του Δικτύου με παρακαμπτηρίους, έχοντας ως γνώμονα πάντα, την ανάπτυξη και βελτίωση του Σιδηροδρομικού Δικτύου