Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

112 χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1908 ΑΝΕΦΕΡΕ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

 Δημοσίευση: 29 Σεπ 2020 15:06 
112 χρόνια μετά,  η ιστορία επαναλαμβάνεται

ΦΑΡΣΑΛΑ (Γραφείο «Ε») Του Γ. Γκαντέλου

Η Εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ» έγραφε στις 21 Σεπτεμβρίου 1908, για την «Πλημμύρα

των Φαρσάλων» που είχε πλήξει τότε, σχεδόν ένα αιώνα πριν, την ίδια ακριβώς εποχή, τις παραποτάμιες περιοχές του Ενιπέα έως τα Φάρσαλα και τις γύρω περιοχές.


Αναλυτικά το δημοσίευμα:
ΒΟΛΟΣ 21 Σεπτεμβρίου (τηλεγραφ. «ΣΚΡΙΠ») - «Η πλημμύρα των Φαρσάλων προήλθεν από την εξόγκωσιν των υδάτων του ποταμού Ενιππέως. Την 7 1)2 της χθες ανηγγέλθη τηλεγραφικώς εκ Δουβλαίας ότι ο Ενιππεύς ποταμός πλημμυρήσας κατέρχεται ορμητικός, είνε δ’ ενδεχόμενο να παρασύρη καί αυτόν τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Φαρσάλων.
Την ενάτην π.μ. ώραν ακριβώς τα ύδατα εν άκαρεί κατέλαβον ολόκληρον την πεδιάδα των Φαρσάλων, φθάσαντα και μέχρι της πόλεως. Πεντήκοντα βήματα κάτωθεν του δημοτικού φόρου εσχηματίσθη ένα αχανές πέλαγος διήκον από του ενός άκρου της πεδιάδος είς το άλλο. Αδύνατον είνε να διακρίνη ανθρώπινος οφθαλμός την γην. Τα χωριά Βασιλή, Άνω και Κάτω Σανερλή (σ.σ. Άνω και κάτω Σατερλή - Δίλοφο), Τοναχμασί (σ.σ. Τσάχματ, Ανωχώρι-Κατωχώρι), Δεμερλή (σ.σ. Παλαιοφάρσαλος, σημερινός Σταυρός), Μπιντζαλέρ (σ.σ. Μπιτζιλέρι Ελληνικό και Πυργάκια), Γκουμεγουνάρη (σ.σ. Γκουσκουνάρι (Ευϊδριο), Χατζόμπαση (Υπέρεια) και άλλα εκαλύφθησαν υπό των υδάτων (λόγω τηλεγραφήματος κάποια από τα ονόματα είχαν γραφτεί λανθασμένα).
Επίσης επλημύρισεν ο Ονόχωνος ποταμός (σ.σ. Σοφαδίτης) κατακλύσας την παρακειμένη αυτών κωμόπολιν Σοφάδες. Ειδήσεις εκείθεν ελλείπουσιν. Η σιδηροδρομική γραμμή από Λαζάρ Μπούγα (σ.σ. Σιτόχωρο) μέχρι Φάρσαλα τελείως κατεστράφη, από τα Φάρσαλα μέχρι το Δεμερλή επίσης η συγκοινωνία θα επαναληφθή μετά δεκαήμερον. Δια νυκτός μεταβαίνουν 50 βαγόνια όπως παραλάβουν εξ’ Ορμάν Μαγούλα (σ.σ. Δασόλοφος) Λαζάρ Μπούγα τους εφέδρους ανερχόμενους είς 3.000 και θα τους μεταφέρουν μόνον εις την Λάρισα».
Η ιστορία επαναλαμβάνεται πάνω από έναν αιώνα μετά, θυμίζοντας στον άνθρωπο ότι «Η φύση εκδικείται» λειτουργώντας ως τιμωρός της ανθρώπινης αμέλειας και αδιαφορίας, καθώς όταν το κακό περάσει, όλα κυλούν όπως πριν ξεχνώντας ουσιαστικά τις καταστροφικές πληγές που άφησε η φύση στο πέρασμά της. Οι βάσεις για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, θα πρέπει να γίνονται με σωστή μελέτη και προς όφελος της φύσης.
Τα επόμενα χρόνια ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη μεγάλη αστυφιλία και τον παραμερισμό της υπαίθρου, τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και την αδιαφορία για τη φύση, και την κλιματική αλλαγή. Οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν παρθεί κυριολεκτικά χθες, γιατί όλοι μας θα έχουμε δώσει αφορμές και αιτίες για να μας καταστρέψει μελλοντικά ξανά.
* Το δημοσίευμα αντλήθηκε από τον Γ. Αρμανίδη

eleftheria.gr