Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

ΟΣΕ Κοζάνης: Ξεκίνησαν οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας


Ξεκίνησε η εκτέλεση του γεωτρητικού προγράμματος έργων άμεσης προτεραιότητας ανάπλασης περιοχής Σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για την εξέταση του εδάφους, με τα δείγματα να αποστέλλονται στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, ώστε οι μελλοντικές κατασκευές να είναι ασφαλείς.

Αναλυτικά, πρόκειται να εκτελεστούν συνολικά δώδεκα γεωτρήσεις στο βάθος των 20 μ, ενώ η διάρκεια των εργασιών για τις πρώτες έξι γεωτρήσεις θα είναι περίπου 15 ημέρες.

Ο χάρτης με τις θέσεις των γεωτρήσεων:
   

kozanilife.gr