Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Η αμαξοστοιχία 1683 διέρχεται από το Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας. Βίντεο.
Το βίντεο μας το έστειλε ο κ. Δημήτριος Μπιμπισίδης τον οποίο και ευχαριστούμε.