Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Στην Καβάλα περιμένουν ενημέρωση για την σιδηροδρομική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.

Το προσεχές διάστημα θα γίνει η συνάντηση των εκπροσώπων του ΤΕΕ ΑΜ με την εταιρία ΕΡΓΟΣΕ (εταιρία του ΟΣΕ) προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το υπό μελέτη έργο της απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης -Καβάλας.

Είναι μια συνάντηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης του τοπικού φορέα, πριν αυτός εκφράσει οριστική άποψη για το σχέδιο.


Μικρά πρωινά
proininews.gr