Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

Η "Ελληνική Λύση" για την νέα χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αμφίπολης - Καβάλας Ξάνθης.

Ερώτηση στη βουλή για την νέα χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αμφίπολης Καβάλας Ξάνθης κατέθεσε ο πρόεδρος της «Λύσης» κ. Κυριάκος Βελόπουλος. 

Στην ερώτηση με τίτλο : «Η νέα χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αμφίπολης Καβάλας Ξάνθης» ο κ Βελόπουλος αναφέρει:
Κύριε Υπουργέ, 
Η νέα χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής [Θεσσαλονίκη - Αμφίπολη - Καβάλα - Ξάνθη], εφόσον υλοποιηθεί, θα αφήσει σε αχρηστία τμήμα της μονής γραμμής [Στρυμόνας - Σέρρες - Δράμα - Ξάνθη], όσες βελτιώσεις και να γίνουν σε αυτό, αφήνοντας χωρίς ουσιαστική σιδηροδρομική εξυπηρέτηση τη Δράμα (με πληθυσμό της πόλης 45.828 και του νομού 98.287) και τις Σέρρες (με πληθυσμός πόλης 59.376 και του νομού 176.430). Για την αιτιολόγηση της νέας χάραξης προβάλλεται το μεγάλο όφελος της μείωσης του χρόνου διαδρομής και της ένωσης με τον λιμένα Καβάλας. Όσον αφορά στην επιβατική κίνηση, όπου ο χρόνος διαδρομής είναι ένα σημαντικό ζήτημα, είναι απορίας άξιο, το γιατί ο εν λόγω χρόνος στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα επιλέγεται να αναλώνεται σε βάρος του πληθυσμού δύο πόλεων και της ευρύτερης περιοχής Δράμας και Σερρών. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω 
Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για μια άλλη λύση, όσον αφορά στη νέα σιδηροδρομική χάραξη, ως άνω, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι πόλεις της Δράμας και των Σερρών, ώστε να μην αποβεί όλο αυτό το έργο σε βάρος του πληθυσμού των δύο παραπάνω πόλεων; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
Κυριάκος Βελόπουλος