Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε μέτρα για τη στήριξη των αερογραμμών και παράταση της προθεσμίας διαλειτουργικότητας στους σιδηροδρόμους.

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα μια προσωρινή τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες για τη στήριξη αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων λόγω της απότομης πτώσης της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και την παράταση της προθεσμίας μεταφοράς των οδηγιών ασφάλειας και διαλειτουργικότητας της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, ώστε να δοθεί στη σιδηροδρομική βιομηχανία και στις αρχές ευελιξία και ασφάλεια δικαίου στις τρέχουσες συνθήκες.

Και οι δύο νομικές πράξεις αποτελούν μέρος του πακέτου έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές που υπέβαλε η Κομισιόν στις 29 Απριλίου 2020. Η ψηφοφορία του Συμβουλίου για τον κανονισμό για τις αερομεταφορές και την οδηγία για τους σιδηροδρόμους έγινε με γραπτή διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 15 Μαΐου 2020. Οι νομοθετικές πράξεις θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. η ημερομηνία δημοσίευσης έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου 2020.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός για την αεροπορία τροποποιεί τους κανόνες αδειοδότησης των αερομεταφορέων σε περίπτωση οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από την πανδημία COVID-19, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Εισάγει επίσης παρέκκλιση από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την επιβολή περιορισμών στα δικαιώματα κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν από απρόβλεπτες και αναπόφευκτες περιστάσεις. Η παρέκκλιση αποσαφηνίζει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί προσωρινά να διατηρήσει ένα δικαιολογημένο και αναλογικό μέτρο έκτακτης ανάγκης σε ισχύ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών, αλλά το μέτρο μπορεί να παραμείνει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που συνδέονται σαφώς με την πανδημία.

Επιπλέον, νέοι προσωρινοί κανόνες για τις υπηρεσίες εδάφους θα βοηθήσουν τα αεροδρόμια να συνεχίσουν να λειτουργούν σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης, εισάγοντας μια άμεση διαδικασία για την επιλογή παρόχων υπηρεσιών. Θα βοηθήσουν επίσης τα αεροδρόμια να αποφύγουν περίπλοκες προσφορές επιτρέποντας την παράταση των συμβάσεων έως το 2022.

Η προθεσμία μεταφοράς για τις οδηγίες σιδηροδρομικής ασφάλειας και διαλειτουργικότητας της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα παραταθεί από την τρέχουσα ημερομηνία της 16ης Ιουνίου 2020, στις 31 Οκτωβρίου 2020, κάτι που θα δώσει στον σιδηροδρομικό τομέα και στις αρχές μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και ευελιξία για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστάσεων.

ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ, sigmalive.com