Οι τιμές που θα ισχύσουν για τους μόνιμους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών είναι:
Για τους επιβάτες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία μονίμων κατοίκων, η τιμή εισιτηρίου στην γραμμή Αθήνα – Καλαμπάκα – Αθήνα τροποποιείται ως ακολούθως:
trikalaenimerosi.gr