Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Ευρωπαϊκά λιμάνια: Αναγκαία η χάραξη στρατηγικής για την επόμενη μέρα.

Η στήριξη αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως του τρόπου διακυβέρνησης και του οικονομικού μοντέλου των λιμένων και να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες κρίσιμες υποδομές της ενδοχώρας (εσωτερικές πλωτές οδοί, σιδηρόδρομοι, αγωγοί, οδοί).
Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα, στην υγεία και στην ασφάλεια της θαλάσσιας επιβατικής κίνησης και της κρουαζιέρας, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (European Sea Ports Organisation).
Στην ανακοίνωση σκιαγραφεί τη στρατηγική εξόδου από την τρέχουσα κρίση που πλήττει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την έναρξη της κρίσης Covid-19, τα λιμάνια της Ευρώπης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους και επομένως την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν πλήρως λειτουργικά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι ευρωπαϊκοί λιμένες επιδεικνύουν τον ρόλο τους ως ουσιώδεις και ζωτικής σημασίας υποδομές, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προμήθεια των απαραίτητων αγαθών.
Η πρώτη και σπουδαιότερη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών λιμένων είναι να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης στην υγεία, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους και παρέχοντας στους πολίτες, στις υπηρεσίες υγείας και στις επιχειρήσεις τα αγαθά και τα υλικά που χρειάζονται.
Ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί λιμένες θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να αποφασίσει για μια στρατηγική ανάκαμψης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη.
Από την πλευρά τους, οι ευρωπαϊκοί φορείς διαχείρισης λιμένων συνεργάζονται όσο καλύτερα μπορούν με τους ενδιαφερόμενους και τους πελάτες τους, για να τους βοηθήσουν να λύσουν τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες.
Ως κινητήρες ανάπτυξης, οι ευρωπαϊκοί λιμένες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάκαμψης. Για να διασφαλίσει ότι τα λιμάνια συνεχίζουν και μπορούν να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την κρίση, η ESPO προτείνει τα εξής:
Οι ευρωπαϊκοί λιμένες, οι ενδιαφερόμενοι και οι πελάτες τους πρέπει, όταν και όπου χρειάζεται, να μπορούν να επωφεληθούν από άμεσα μέτρα ανακούφισης που έχουν αναπτυχθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η προσωρινή υποστήριξη θα επιτρέψει στους ευρωπαϊκούς λιμένες και στις σχετικές βιομηχανίες να καλύψουν το χαμένο έδαφος το ταχύτερο δυνατό μετά την άρση των μέτρων περιορισμού. Κατά τη διάρκεια των παρελθουσών κρίσεων, τα λιμάνια έχουν αποδειχθεί ότι είναι ένας πολύ ανθεκτικός τομέας, ικανός να ανακάμψει γρήγορα. Σημαντική προϋπόθεση για την ανάκαμψη αυτή είναι η διασφάλιση της βραχυπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των πλέον επηρεαζόμενων επιχειρήσεων στο λιμάνι.
Οι ευρωπαϊκοί λιμένες ζητούν από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να ενισχύσουν τα χρηματοδοτικά μέσα για έργα υποδομής σε λιμάνια, ιδίως το CEF, και να ενισχύσουν τις επενδύσεις που θα επιτρέψουν στους ευρωπαϊκούς λιμένες να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η τρέχουσα κρίση υποδεικνύει τον βασικό και κρίσιμο ρόλο της λιμενικής υποδομής και της εύρυθμης λειτουργίας των λιμενικών επιχειρήσεων στη διασφάλιση της προμήθειας βασικών αγαθών και υλικού. Αυτό είναι εφικτό μόνο εάν οι ευρωπαϊκοί λιμένες συνεχίσουν να επενδύουν, να παραμένουν τελευταίας τεχνολογίας και να βελτιώνουν περαιτέρω τη διασύνδεσή τους με την ενδοχώρα. Η προώθηση των προγραμματισμένων προσκλήσεων για το CEF θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει έναν τρόπο ενίσχυσης των επενδύσεων στους λιμένες. Η στήριξη αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως του τρόπου διακυβέρνησης και του οικονομικού μοντέλου των λιμένων και να περιλαμβάνει τις αντίστοιχες κρίσιμες υποδομές της ενδοχώρας (εσωτερικές πλωτές οδοί, σιδηρόδρομοι, αγωγοί, οδοί).
Τα τρέχοντα έργα υποδομής λιμένων και μεταφορών που καθυστερούν λόγω των εθνικών μέτρων περιορισμού (ιδίως της προσωρινής διακοπής των κατασκευαστικών έργων) απαιτούν ευελιξία στις προθεσμίες και δεν πρέπει να εμπίπτουν στην αρχή use-it-lose-it.
Τα λιμάνια με σημαντικές επιβατικές μεταφορές και/ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (ιδίως οι συνδέσεις με πορθμεία αλλά και κρουαζιέρες) υφίστανται ακόμα πιο σημαντική πτώση της δραστηριότητας και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά. Η ανάκαμψη των τουριστικών και ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων κινδυνεύει να διαρκέσει περισσότερο λόγω των σοβαρών ταξιδιωτικών περιορισμών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα, στην υγεία και στην ασφάλεια της θαλάσσιας επιβατικής κίνησης και της κρουαζιέρας.
Η Isabelle Ryckbost, γενική γραμματέας της ESPO, σχολιάζει: «Σε όλους τους ευρωπαϊκούς λιμένες οι πάντες παραμένουν πιστοί στον κρίσιμο και ουσιαστικό ρόλο που επιτελούν τα λιμάνια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης λειτουργούν καλά. Μπορώ να πω ότι οι ευρωπαϊκοί λιμένες παραμένουν πλήρως λειτουργικοί. Είναι πλέον σημαντικό να προετοιμαστούμε για όσα έρχονται μετά την κρίση. Το λιμενικό οικοσύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά τα λιμάνια έχουν αποδειχθεί στο παρελθόν ανθεκτικά. Με στόχο την τάχιστη ανάκαμψη όταν η κρίση υγείας τεθεί υπό έλεγχο και προκειμένου να διαδραματίσουν τον ρόλο τους ως κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, είναι σημαντικό τα λιμάνια και οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις σε αυτά να υποστηρίζονται όταν και όπου χρειάζεται. Η στήριξη πρέπει να συμβάλει στη γεφύρωση αυτής της περιόδου μηδενικής ή μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας».


Πηγή: Reporter.gr