Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

ΟΣΕΘ: «Με εντατικό ρυθμό οι απολυμάνσεις στα οχήματα της αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης» Δείτε το βίντεο.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι καθημερινές εργασίες απολύμανσης και εντατικού καθαρισμού του λειτουργικού στόλου της αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης. 


Όπως είναι απαραίτητο, είναι διαρκείς οι έλεγχοι που γίνονται και οι οδηγίες που δίνονται από τους κρατικούς φορείς στους παρόχους αστικής συγκοινωνίας για την απαρέγκλιτη και σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά του κορωνοϊού (COVID-19).
Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) παρακολουθεί με λεπτομέρεια όλες τις καθημερινές ενέργειες των παρόχων (ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ) ώστε να τηρούνται αυστηρά και κατά γράμμα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας. 
Συγκεκριμένα, έχοντας υπόψη την ανάγκη της παροχής και καθημερινής υπηρεσίας του συγκοινωνιακού έργου ως κοινωνικής υποχρέωσης, οι φορείς-πάροχοι, εκτός άλλων, τοποθέτησαν προ ημερών ειδικές ταινίες και Plexiglas ώστε να απομονώνεται ο οδηγός, χρησιμοποιούν τις οθόνες τηλεματικής δίνοντας οδηγίες στους πολίτες να τηρούν τις αποστάσεις των δυο (2) περίπου μέτρων ακόμη και εντός οχημάτων, να προφυλάσσονται με τα μέσα ατομικής προστασίας, να τηρούν τις αποστάσεις από τους οδηγούς των λεωφορείων και, βέβαια, με ευθύνη τους, απολυμαίνονται όλα τα οχήματα στο τέλος κάθε βάρδιας και να ακολουθεί σχολαστικός καθαρισμός των σημείων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον. 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕΘ