Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

«Συνάντηση εργασίας ενόψει της υπογραφής της σύμβασης ΟΣΕΘ - ΚΤΕΛ».


Όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εφαρμογή της σύμβασης που επίκειται να υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. συζήτησαν και διευθέτησαν στην σημερινή συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε ο ΟΣΕΘ, οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. 

Κατά την διάρκεια της κρίσιμης συντονιστικής σύσκεψης την οποία συγκάλεσε, φιλοξένησε και συντόνισε ο ΟΣΕΘ και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Καλογερούδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Τόσκας και στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ, κ. Γιώργος Σκόδρας και Γιάννης Σπανός αντίστοιχα, ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης κ. Στέφανος Τσόλης καθώς και οι επικεφαλής των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, Σερρών και Κιλκίς, εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΟΑΣΘ και βέβαια οι συγκοινωνιολόγοι του ΟΣΕΘ που «έτρεξαν» τις μελέτες για τις γραμμές, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στην επόμενη ημέρα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Κι αυτό ώστε όταν η σύμβαση που βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εγκριθεί, να είναι όλα έτοιμα για να υλοποιηθεί άμεσα τα όσα αυτή προβλέπει, την ανάληψη δηλαδή εκτέλεσης έργου σε 25 γραμμές για λογαριασμό του ΟΑΣΘ. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η ορθή εκτέλεση του Συγκοινωνιακού Έργου που ανατίθεται με την συγκεκριμένη σύμβαση από τον ΟΣΕΘ στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λεωφορείων που θα δρομολογηθούν στις 25 λεωφορειακές γραμμές, η ενημέρωση του επιβατικού κοινού σε περίπτωση απόκλισης της παροχής συγκοινωνιακού έργου από τα συμφωνημένα, η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής εντός τριών μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η τοποθέτηση εκδοτικών μηχανημάτων εντός των οχημάτων, η μέριμνα για την επικύρωση των εισιτηρίων από τους επιβάτες αλλά και η αποστολή στην αρχή της εβδομάδας στον ΟΣΕΘ όλων των στοιχείων που αφορούν την εκτέλεση των δρομολογίων ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος για την συμφωνημένη υλοποίηση του έργου. 

Επίσης, στη διάρκεια της σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα με όλες τις πλευρές να συνομολογούν πως στις σημερινές συνθήκες της οριακής κατάστασης στην οποία έχει φτάσει ο ΟΑΣΘ, η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ θα δώσει πολύτιμη ανάσα στην αστική συγκοινωνία και θα ανακουφίσει το επιβατικό κοινό, τουλάχιστον μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, συζητήθηκε και το άμεσο θέμα της κατανομής των 65 περίπου οχημάτων του ΟΑΣΘ που θα αποδεσμευτούν μετά την έναρξη υλοποίησης της συμφωνίας με τα ΚΤΕΛ, ανά γραμμή, τερματικό σταθμό και σταθμαρχείο για την άμεση ενίσχυση και ανάταξη δρομολογίων της «καθαρά» αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης. 


Αποστολή ΟΣΕΘ