Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Αύριο συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Τρίτη 24 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ στα γραφεία του Οργανισμού στην 
οδό Καρόλου στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Ανάθεση του έργου «Καθαρισμός των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου» με τη διαδικασία του άρθρου 269 του ν. 4412/16 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
και 2ον Ανακοινώσεις,