Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Ο Πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, κ. Χρόνης Ακριτίδης, επικεφαλής κλιμακίου της εταιρίας επισκέφθηκε και έκανε τεχνική αυτοψία σε έργο στον Ελαιώνα.

Σκοπός της αυτοψίας ήταν, η επίλυση θεμάτων που αφορούν στην απορροή των όμβριων υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Εξετάστηκαν κυρίως τα σημεία που έχουν επισημανθεί από την υπηρεσία και από τους κατοίκους της περιοχής.

Η ΕΡΓΟΣΕ θα κινηθεί άμεσα, για την αποκατάσταση των όποιων θεμάτων, με σκοπό την υλοποίηση της βέλτιστης τεχνικά λύσης με γνώμονα πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος, των κατοίκων της περιοχής και των περιουσιών τους.